aktuality

Nová verzia Zásad transparentnosti a dobrej praxe v akademickom publikovaní

Dňa 15. 9. 2022 zverejnili štyri kľúčové organizácie v oblasti akademického publikovania aktualizovanú verziu Zásad transparentnosti a dobrej praxe v akademickom publikovaní. Cieľom zásad je poskytnúť základ pre dobrú prax v oblasti akademického publikovania, pomôcť existujúcim a novým časopisom dosiahnuť najlepšie štandardy odbornosti a transparentnosti.

Read More