Nová verzia Zásad transparentnosti a dobrej praxe v akademickom publikovaní

Dňa 15. 9. 2022 zverejnili štyri kľúčové organizácie v oblasti akademického publikovania aktualizovanú verziu Zásad transparentnosti a dobrej praxe v akademickom publikovaní. Cieľom zásad je poskytnúť základ pre dobrú prax v oblasti akademického publikovania, pomôcť existujúcim a novým časopisom dosiahnuť najlepšie štandardy odbornosti a transparentnosti.

Read more

Biely dom podporuje otvorený prístup k výsledkom výskumu

Dňa 25. augusta Úrad Bieleho domu pre vedecko-technologickú politiku (The U.S. Office of Science and Technology Policy (OSTP)) aktualizoval politiku a nariadenie o prístupe k výsledkom vedeckého výskumu financovaného z verejných zdrojov, a to tak, aby bol tento výskum dostupný verejnosti okamžite a bezplatne – od roku 2026.
Toto nariadenie ukončí súčasnú možnosť uplatniť 12-mesačné embargo, ktoré umožňuje vydavateľom vedeckej literatúry umiestniť výskum financovaný z verejných zdrojov za hradbu predplatného (paywall).

Read more

9.3.2023 Otvorené vzdelávanie – Slovensko a svet

Zuzana Stožická – Otvorené vzdelávanie tvorí a využíva otvorené vzdelávacie zdroje (materiály, skriptá, učebnice… publikované s verejnými licenciami ako Creative Commons), nástroje (napr. vzdelávací softvér s otvoreným zdrojovým kódom) a snaží sa vo väčšej miere aktívne zapájať žiakov a študentov do procesu vzdelávania (učenie riešením problémov, projekty, občianska veda, alebo participatívna tvorba učebných materiálov v spolupráci s učiacimi sa).

Read more

30.1.2023 Občianska veda – okná príležitostí dokorán

Zuzana Stožická – Občianska veda je čoraz populárnejší výskumný prístup, zapájajúci verejnosť do výskumu. Ľuďom dáva možnosť nahliadnuť do sveta vedy a priložiť ruku k dielu, vedcom zo širokého spektra odborov umožňuje získať viac dát a nadviazať dialóg s verejnosťou na témy, ktoré považujú za dôležité, knižniciam a múzeám umožňujú pracovať novým spôsobom s návštevníkmi aj s kultúrnym dedičstvom, ktoré im ponúkajú.

Read more