Zúčastnite sa medzinárodnej konferencie o občianskej vede vo Viedni (3. – 6. 4. 2024)!

Témou medzinárodnej Konferencie ECSA 2024 vo Viedni je zmena – ľudského života, prírody, postoja verejnosti k vede a poznaniu… podujatie ponúka príležitosť hovoriť so zástupcami úspešných európskych projektov občianskej vedy ochotnými zdieľať svoje skúsenosti, poradiť a rozvíjať spoluprácu.

Read more

Nová verzia Zásad transparentnosti a dobrej praxe v akademickom publikovaní

Dňa 15. 9. 2022 zverejnili štyri kľúčové organizácie v oblasti akademického publikovania aktualizovanú verziu Zásad transparentnosti a dobrej praxe v akademickom publikovaní. Cieľom zásad je poskytnúť základ pre dobrú prax v oblasti akademického publikovania, pomôcť existujúcim a novým časopisom dosiahnuť najlepšie štandardy odbornosti a transparentnosti.

Read more