aktuality

Štipendium v oblasti otvorenej vedy (projekt SEEKCommons)

Logo projektu SEEKCOMMONS - Socio-Environmental Knowledge CommonsŠtipendium v oblasti otvorenej vedy (projekt SEEKCommons)

Projekt SEEKCommons (Socio-Environmental Knowledge Commons) sa zaoberá hľadaním spôsobov, akými môže otvorená veda prispieť k socio-environmentálnemu výskumu, šíreniu poznatkov a práci s komunitami ovplyvnenými klimatickou zmenou. Snaží sa preklenúť bariéry medzi štúdiami životného prostredia vychádzajúcimi z prírodných vied (napr. bio- a geofyzikálne výskumy) a spoločenskými výskumom, od ktorého boli tradične oddelené.

Cieľom štipendií projektu SEEKCommons (Socio-Environmental Knowledge Commons) je priviesť doktorandských študentov, post-doktorandov a odborníkov z praxe v komunitných organizáciách (napr. mimovládnych, občianskych…) k socio-environmentálnemu výskumu s využitím otvorených technológií. Štipendium je navrhnuté aby povzbudzovalo nové integratívne metodiky prepájajúce environmentálny výskum a výskum opatrení na boj s klimatickými zmenami s praktikami otvorenej vedy. Chce tiež spájať členov do aktívnej siete, kde by si pomáhali zdieľať výzvy a riešenia v oblasti výskumu a uplatňovali v praxi zdroje tejto siete.

Trvanie štipendia je deväť mesiacov s možnosťou získať 8 000 dolárov (doktorandi) alebo 12 000 dolárov (postdoktorandi a odborníci z praxe), tréning v oblasti otvorenej vedy a socio-environmentálneho výskumu, pravidelné stretnutia s ostatnými účastníkmi a projektovým tímom a prístup k výpočtovej infraštruktúre projektu. V roku 2025 zorganizuje projekt druhé kolo výzvy.

V každom kole bude vybraných deväť uchádzačov. Môžu to byť:

  • doktorandi pracujúci s otvorenými technológiami na výskume v oblasti udržateľnosti alebo klimatickej zmeny,
  • postdoktorandi s existujúcimi projektami a iniciatívami v oblasti výskumu vedy a technológií, otvorenej vedy alebo v socio-environmentálnom výskume,
  • odborníci z praxe, ktorí narábajú s dátami v oblasti životného prostredia tvoriacimi základ pre opatrenia alebo politiky, ktorých zaujíma začlenenie otvorených praktík a technológií do ich práce.

Žiadosti sa môžu podávať do 15. 10. 2023.

Viac informácií nájdete na stránkach:

Projekt SEEKCommons: https://seekcommons.org//

Informácie k podávaniu žiadostí o štipendium: https://seekcommons.org/fellowship-application.html