10.06.2021 Preprinty a ich miesto vo vedeckej komunikácií

Zuzana Stožická – Prvou správou o vedeckom výskume je tradične článok vo vedeckom časopise. Pri vyhľadávaní vedeckých informácií môžeme natrafiť na rôzne vývinové štádiá článku, od rukopisu až po postprint (verziu vedeckého záznamu). Verzia rukopisu, ktorú autor zasiela do časopisu, ale ešte neprešla recenzným konaním, sa nazýva preprint. Kedy a prečo začali vedci zdieľať svoje preprinty? Ako vznikli prvé preprintové servery? Aké sú výhody a úskalia zdieľania preprintov? A čo Ingelfingerovo pravidlo? Ako sa situácia v oblasti preprintov zmenila počas pandémie a aký je význam preprintov dnes? Mali by ste preprinty svojich článkov zdieľať aj Vy?

Read more