webináre

05.03.2024 Otvorené vzdelávacie zdroje – ako na to?

Otvorené vzdelávacie zdroje – ako na to?

Vzdelávanie, rovnako ako vedecký pokrok v našej spoločnosti, by nebolo možné bez čo najširšieho zdieľania znalostí. Otvorené vzdelávanie odstraňuje bariéry brániace efektívnemu šíreniu vedomostí od tvorcov k ľuďom, ktorí nové poznatky potrebujú, aby ich využili v praxi, alebo aby na nich stavali. Koncepcia otvoreného vzdelávania zahŕňa otvorené vzdelávacie zdroje (knihy, pracovné listy, testy, návody na experimenty, prezentácie, ale aj vzdelávací softvér a iné formy materiálov, ktoré sú používateľom prístupné bezplatne a s verejnou licenciou) a otvorené pedagogické postupy, ktoré podporujú aktívne zapojenie študenta do vzdelávacieho procesu. 4.-8. marca 2024 sa uskutoční Medzinárodný týždeň otvoreného vzdelávania (https://oeweek.oeglobal.org/). Univerzity, školy a knižnice na celom svete usporiadali rôzne druhy podujatí na propagáciu otvorenosti vo vzdelávaní.

CVTI SR pri príležitosti Medzinárodného týždňa otvoreného vzdelávania organizuje webinár, na ktorom Zuzana Stožická hovoriť o význame otvárania vzdelávania na každej úrovni, predstaví základné postupy tvorby a adaptácie otvorených vzdelávacích zdrojov, nové materiály združenia SPARC preložené do slovenského jazyka a iniciatívy, ktoré môžu pomôcť pedagogickým pracovníkom a knihovníkom urýchliť pokrok v oblasti otvoreného vzdelávania na Slovensku.

Link na záznam.

Prezentácie sú dostupné v repozitári Zenodo.