Občianska veda

Občianska veda

Obcianska-veda

Občianska veda zapája občanov/laickú verejnosť do riešenia vedeckých projektov. Približuje vedu ľuďom a ľudí vede. Spôsob zapojenia občanov aj formy vedeckých projektov sú rôzne, často sprostredkované modernými technológiami, vďaka čomu sa občianskym vedcom/vedkyňou môže stať ktokoľvek – žiaci a študenti, pedagógovia, amatérski záujemcovia o vedu, ľudia pracujúci v iných odvetviach, či seniori.

Občania ako dobrovoľníci sa najčastejšie aktívne podieľajú na zbere materiálu, údajov alebo pozorovaniach v teréne, prípadne na spracovaní dát pomocou mobilných aplikácií. V niektorých typoch projektov však môžu občania prispievať ku každej fáze výskumu od položenia vedeckej otázky, cez dizajn výskumu, zber a analýzu dát, až po komunikáciu výsledkov. Spolupracujú s profesionálnymi vedcami, výskumnými inštitúciami alebo neziskovými organizáciami.

Participácia verejnosti vo výskume otvára nové možnosti nielen pre rozvoj vedy, ale aj spoločnosti – občania majú možnosť zmysluplne tráviť čas, vzdelávať sa a v praxi získavať nové zručnosti, prostredníctvom vlastného zážitku získavajú bližšiu predstavu o vede a metódach riešenia problémov na základe dôkazov. Občianska veda prináša spoločnosti mnohostranné benefity a k najcennejším z nich patrí vytváranie príležitostí pre budovanie dôvery medzi vedeckou komunitou a verejnosťou.

Občiansku vedu najlepšie charakterizuje 10 princípov občianskej vedy podľa organizácie ECSA (ECSA European Citizen Science Association, 2015. Ten Principles of Citizen Science. Berlin).

Kurz občianskej vedy

Na Slovensku je pojem občianska veda zatiaľ stále málo známy. Preto sa snažíme dostať v našej krajine túto tému do povedomia verejnosti formou webovej stránky, ale aj online kurzom o občianskej vede, do ktorého sa môžete prihlásiť na platforme: eu-citizen.science. Kurz dopĺňajú videá so zástupcami projektov občianskej vedy na Slovensku.

Chcete sa o občianskej vede dozvedieť viac?

Neváhajte a registrujte sa do kurzu na platforme eu-citizen.science už teraz! Viac informácií o tom ako sa prihlásiť nájdete na podstránke kurzu.

Projekty občianskej vedy na Slovensku

Chceli by ste sa zapojiť do niektorého z projektov občianskej vedy? Vyberte si podľa vlastných záujmov a časových možností z ponuky projektov na Slovensku Európe.

Veľvyslankyňa občianskej vedy na Slovensku

Zuzana Stožická sa v rámci medzinárodného projektu European Citizen Science uchádzala o pozíciu veľvyslankyne občianskej vedy na Slovensku a bola zvolená na obdobie 1. 3. 2024 – 1. 2. 2026.

Kladie si za cieľ propagovať občiansku vedu vo všetkých formách a prostrediach a vo vzťahu ku všetkým spoločenským aktérom, ktorých sa občianska vedy môže týkať – od vedcov a pedagógov, cez výskumné a vzdelávacie inštitúcie, štátne agentúry, knižnice, múzeá, galérie, občianske organizácie až po širokú verejnosť.