Občianska veda

Občianska veda

Občianska veda zapája občanov/laickú verejnosť do riešenia vedeckých projektov. Približuje vedu ľuďom a ľudí vede. Spôsob zapojenia občanov aj formy vedeckých projektov sú rôzne, často sprostredkované modernými technológiami, vďaka čomu sa občianskym vedcom/vedkyňou môže stať ktokoľvek – žiaci a študenti, pedagógovia, amatérski záujemcovia o vedu, ľudia pracujúci v iných odvetviach, či seniori. Občania ako dobrovoľníci sa najčastejšie aktívne podieľajú na zbere materiálu, údajov alebo pozorovaniach v teréne, prípadne na spracovaní dát pomocou mobilných aplikácií. V niektorých typoch projektov však môžu občania prispievať ku každej fáze výskumu od položenia vedeckej otázky, cez dizajn výskumu, zber a analýzu dát, až po komunikáciu výsledkov. Spolupracujú s profesionálnymi vedcami, výskumnými inštitúciami alebo neziskovými organizáciami. Participácia verejnosti vo výskume otvára nové možnosti nielen pre rozvoj vedy, ale aj spoločnosti – občania majú možnosť zmysluplne tráviť čas, vzdelávať sa a v praxi získavať nové zručnosti, prostredníctvom vlastného zážitku získavajú bližšiu predstavu o vede a metódach riešenia problémov na základe dôkazov. Občianska veda prináša spoločnosti mnohostranné benefity a k najcennejším z nich patrí vytváranie príležitostí pre budovanie dôvery medzi vedeckou komunitou a verejnosťou. Občiansku vedu najlepšie charakterizuje 10 princípov občianskej vedy podľa organizácie ECSA (ECSA European Citizen Science Association, 2015. Ten Principles of Citizen Science. Berlin).

Na Slovensku je pojem občianska veda zatiaľ stále málo známy. Preto sa snažíme dostať v našej krajine túto tému do povedomia verejnosti formou webovej stránky, ale aj online kurzom o občianskej vede, do ktorého sa môžete prihlásiť na platforme: eu-citizen.science. Kurz dopĺňajú videá so zástupcami projektov občianskej vedy na Slovensku.

Chcete sa o občianskej vede dozvedieť viac? Neváhajte a registrujte sa do kurzu na platforme eu-citizen.science už teraz! Viac informácií o tom ako sa prihlásiť nájdete na podstránke kurzu.

Chceli by ste sa zapojiť do niektorého z projektov občianskej vedy? Vyberte si podľa vlastných záujmov a časových možností z ponuky projektov na Slovensku, v Európe alebo vo svete (doplníme čoskoro).