Občianska veda

Online kurz „Začnime si s občianskou vedou“

Kurz sme pripravovali v spolupráci s University College London s možnosťou čerpania poskytnutého kaskádového grantu. Kurz je cielený pre širokú verejnosť: vedcov, knihovníkov, študentov, žiakov, rodičov a ich deti. Aj preto je vytvorený v slovenskom jazyku. Kurz prebieha na platforme eu.citizen-science. Je určený pre všetkých, ktorí majú záujem hlbšie nazrieť do tajomstiev občianskej vedy a svojimi skúsenosťami, aktivitou, tvorivosťou a zvedavosťou prispieť k rozvoju vedy a zmene politík na Slovensku. Súčasne sa snažíme prezentovať projekty občianskej vedy, ktoré na Slovensku prebiehajú, a to formou rozhovorov s reprezentantmi občianskej vedy, ktoré sú súčasťou kurzu.

Na Slovensku sa aktuálne realizuje len malý počet projektov občianskej vedy. Preto sme vytvorili tento úvodný online kurz, aby na Slovensku pomáhal šíriť myšlienky občianskej vedy, jej potenciál pre rozvoj spoločnosti a povedomie o dobrej praxi v rámci vedeckej komunity a mimo nej. Projekty občianskej vedy vyžadujú participáciu širokého spektra účastníkov s rôznym profesným a vzdelanostným profilom (z ktorých nie všetci ovládajú angličtinu na vysokej úrovni), preto považujeme za dôležité položiť základy vedomostí o občianskej vede v slovenčine.

V tomto kurze sa dozviete zaujímavé informácie o tom, ako sa verejnosť zapájala do vedeckého výskumu v minulosti, aké nové možnosti ponúka súčasný rozvoj technických prostriedkov, alebo na čo myslieť pri tvorbe vlastného projektu občianskej vedy. Tento kurz sme vytvorili s úmyslom propagovať princípy občianskej vedy na Slovensku a zviditeľniť pozitívne príklady projektov, ktoré v našej krajine so zapájaním verejnosti do výskumu pracujú už dnes.

Tréningový modul predstavuje koncepciu občianskej vedy, jej výhody pre vedeckú komunitu, ako aj pre širokú verejnosť a zároveň poskytuje účastníkom základnú terminológiu a náhľad na dôležitosť spojenia medzi vedeckou komunitou a aktívnymi občanmi. Modul pozostáva z 5 sekcií, ktoré sa venujú konkrétnym vývojovým krokom nevyhnutným pre budovanie a úspech projektu občianskej vedy:

  1. Čo je občianska veda?
  2. Dizajn projektu
  3. Spolupráca s partnermi
  4. Zbieranie údajov a etické otázky
  5. Dosah projektu

Každá sekcia obsahuje teoretickú časť a krátke videá, v ktorých zástupcovia projektov občianskej vedy zo Slovenska zdieľajú svoje skúsenosti. Návod na zaregistrovanie sa do kurzu Začnime si s občianskou vedou je dostupný v pdf.