Publikácie

Sprievodca svetom vedeckého publikovania

Sprievodca svetom vedeckého publikovania prevedie čitateľa od úsvitu prvých vedeckých časopisov až po najnovšie otvorené publikačné platformy. Sleduje cestu vedeckého článku od koncepcie a písania, cez hľadanie správneho časopisu a úskalia recenzného konania, až po publikovanie, hodnotenie vedy, manažment elektronických informačných zdrojov a víziu budúcnosti knižníc v digitálnom veku. V prípade záujmu nás kontaktujte na e-mailovej adrese: zuzana.stozicka(at)cvtisr.sk

Tlačenú verziu si môžete objednať za 9,34 eur tu alebo zakúpiť v budove CVTI SR pri okienku vedeckej knižnice na 1. poschodí.

Licencie Creative Commons

Táto príručka „Sprievodca licenciami Creative Commons [nielen] pre autorov monografií z oblasti humanitných a spoločenských vied“ je slovenský upravený preklad príručky: Austin, Ellen & Milloy, Caren & Stone, Graham & Baker, James & Eve, Martin & Priego, Ernesto. (2013). Guide to Creative Commons for humanities and social science monograph authors, sprístupnenej pod licenciou Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. Pôvodnú verziu v angličtine nájdete tu alebo tu.

Úvod do otvoreného prístupu

Učebnica z modulu 1 kurzu „Úvod do otvoreného prístupu“. Po absolvovaní tohto modulu sa očakáva, že budete vedieť pochopiť vedeckú komunikáciu a otvorený prístup, presadzovať rôzne formy otvoreného prístupu a rozlišovať medzi nimi, ovládať problematiku manažmentu práv vrátane autorského zákona, autorského práva, copyleftu ako zvláštneho použitia autorského práva a s tým súvisiaceho práva duševného vlastníctva, vysvetliť význam otvoreného prístupu v prostredí vedeckej komunikácie.