Partnerské organizácie

Logo SKRN-Slovak Reproducibility Network

Spoločenstvo otvorenej vedy (SKRN)

Spoločenstvo otvorenej vedy (SKRN) tvorí skupina výskumníkov a odborníkov rozvíjajúcich transparentnosť výskumných metód a aktuálne metodologicko-štatistické praktiky. SKRN od roku 2023 pôsobí ako občianske združenie zoskupujúce výskumníkov/čky, študentov/ky a podporovateľov/ky otvorenej vedy a transparentnosti vo výskume. Záujmom SKRN je snaha o skvalitnenie integrity výskumu a sieťovanie osôb, ktoré tento záujem zdieľajú.

Memorandum.

Logo NTK-Narodní-technicka-knihovna

Národní technická knihovna

Národní technická knihovna (NTK) je najväčšou a najstaršou knižnicou vedeckej a technickej literatúry v Českej republike a je súčasťou českej informačnej infraštruktúry pre výskum a inovácie. 

Memorandum o spolupráci medzi NTK a CVTI SR bolo podpísané 1. júna 2023 na pôde NTK na úvod národného tripartitného podujatia EOSC a českého Dňa otvorenej vedy. Hlavnými bodmi spolupráce sú výmena dlhoročných skúseností, hľadanie možností rozvoja vlastných služieb s využitím know-how druhej strany a vzájomné informovanie o výskumných a vzdelávacích projektoch a aktivitách.