O nás

Kontaktná kancelária pre open access bola zriadená na pôde CVTI SR v roku 2016. Medzi jej úlohy patrí zlepšiť povedomie o problematike otvoreného prístupu a otvorenej vedy,  systematicky plniť úlohy vyplývajúce z medzinárodných projektov, do ktorých je CVTI SR zapojené, aktívne prispievať k riešeniu úloh v rámci Národnej stratégie pre otvorenú vedu v na roky 2021-2028 a Akčného plánu k Národnej stratégii, ktorý sa aktualizuje každé 2 roky, a rozvíjať spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi v procese otvorenej vedy a otvoreného publikovania v SR. Zriadením Kontaktnej kancelárie pre open access prevzalo CVTI SR úlohu národného  koordinátora a metodika pre oblasť otvorenej vedy v SR. Kontaktná kancelária každoročne organizuje odborné podujatia na podporu otvorenej vedy, realizuje webináre, poskytuje konzultácie a organizuje akreditované školenia k problematike.

Kontakt:

e-mail: otvorenaveda@cvtisr.sk otvorenaveda@cvtisr.sk

Tel.: +421 2 69253175


embed google maps on website