O nás

Kontaktná kancelária pre otvorený prístup bola zriadená na pôde CVTI SR v roku 2016. Medzi jej úlohy patrí zlepšiť povedomie o problematike otvoreného prístupu a otvorenej vedy,  systematicky plniť úlohy vyplývajúce z medzinárodných projektov, do ktorých je CVTI SR zapojené, zabezpečiť aktívne riešenie úloh v rámci Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike a rozvíjať spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi v procese otvorenej vedy a otvoreného publikovania v SR. Zriadením Kontaktnej kancelárie pre otvorený prístup CVTI SR prevzalo úlohu národného  koordinátora a metodika pre oblasť otvorenej vedy v SR. Kontaktná kancelária pre otvorený prístup každoročne organizuje odborné podujatia na podporu otvorenej vedy, realizuje webináre, poskytuje konzultácie a organizuje akreditované školenia k problematike.

Kontakt:

Jitka Dobbersteinová jitka.dobbersteinova@cvtisr.sk

Silvia Sofianos silvia.sofianos@cvtisr.sk

 


embed google maps on website