Publikovanie

Publikovanie formou otvoreného prístupu

Publikovanie formou otvoreného prístupu

Ak hovoríme o otvorenom prístupe k vedeckým publikáciám, vychádzame z Budapeštianskej iniciatívy za otvorený prístup, ktorá pod pojmom „otvorený prístup“ rozumie bezplatnú dostupnosť výstupov výskumu na verejnom internete, ktorá umožňuje všetkým používateľom čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať v plných textoch článkov alebo na ne odkazovať, prehľadávať ich kvôli indexovaniu, používať ako dáta pre softvér alebo na akýkoľvek iný zákonný účel bez finančných, právnych alebo technických bariér, okrem tých, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou získania prístupu k samotnému internetu.

Budapeštianska iniciatíva za otvorený prístup oslávila 14. februára 2022 svoje 20. výročie. Pri tejto príležitosti bol prijatý nový súbor odporúčaní, ktorý vychádza z pôvodných zásad iniciatívy, súčasných okolností a podnetov od kolegov zo všetkých akademických oblastí a regiónov sveta

Typy otvoreného prístupu

zelena-cesta-OAZelená cesta (Green OA) – článok/kniha  sa uloží do otvoreného on-line repozitára v čase ich publikovania alebo bezprostredne po publikovaní. Publikácia je voľne dostupná, ale niekedy len po tzv. období embarga, ktoré môže trvať 6 – 24 mesiacov.

zlata-cesta-OAZlatá cesta (Gold OA) – článok je publikovaný v odbornom recenzovanom časopise, knihy sú bezplatne a verejne prístupné na internete okamžite po vydaní.  Finančná otázka sa rieši formou tzv. APC/BPC (Article Processing Charges/Book Processing Charges) – poplatky na uhradenie nákladov na zabezpečenie otvoreného prístupu k článku či knihe.

Diamantová cesta (Diamond OA) – znamená, že akademické texty (ako napr. monografie, zborníky a články v časopisoch) sú zverejnené online, distribuované a uchovávané bez akýchkoľvek poplatkov pre čitateľa alebo autora.

Ďalšie modely komerčných vydavateľov (UNESCO, 2015):

  • hybridný OA – vydavatelia publikujú OA články v odborných časopisoch so spoplatneným prístupom, po obdržaní určitého poplatku za spracovanie článku od autorov
  • oneskorený OA – vydavatelia ponúkajú bezplatný prístup po určitej dobe, v rozmedzí od 6 mesiacov do 2 rokov
  • krátkodobý OA – vydavatelia ponúkajú bezplatný prístup do určitého obdobia, od 6 mesiacov do 1 roka, po tomto období je obsah prístupný iba pre predplatiteľov
  • vybraný OA – vydavatelia selektívne ponúkajú bezplatný prístup len k vybranému obsahu, ostatný obsah je k dispozícii len pre predplatiteľov
  • čiastočný OA – vydavatelia selektívne ponúkajú bezplatný prístup k obsahu len jednotlivých častí, napríklad výskumných prác, ale nie k recenziám, ostatný obsah je k dispozícii len pre predplatiteľov.

Otvorený prístup delíme aj podľa typu oprávnenia na:

  • gratis OA – odstránenie samotných cenových bariér
  • libre OA – odstránenie niektorých bariér oprávnenia
  • toll access – spoplatnený prístup, práce prístupné len za poplatok (nie je to otvorený prístup).