Publikovanie formou otvoreného prístupu

Publikovanie formou otvoreného prístupu

Ak hovoríme o otvorenom prístupe k vedeckým publikáciám, vychádzame z Budapeštianskej iniciatívy pre otvorený prístup. Iniciatíva definovala dva základné spôsoby otvoreného publikovania:

Zelená cesta (Green OA) – článok/kniha  sa uloží do otvoreného on-line repozitára v čase ich publikovania alebo bezprostredne po publikovaní. Publikácia je voľne dostupná, ale niekedy len po tzv. období embarga, ktoré môže trvať 6 – 24 mesiacov

Zlatá cesta (Gold OA) – článok je publikovaný v odbornom recenzovanom časopise, knihy sú bezplatne a verejne prístupné na internete okamžite po vydaní.  Finančná otázka sa rieši formou tzv. APC/BPC (Article Processing Charges/Book Processing Charges) – jednorazové poplatky na uhradenie nákladov na zabezpečenie otvoreného prístupu k článku či knihe.

Niekoľko ďalších modelov predstavili komerční vydavatelia (UNESCO, 2015):

  • hybridný OA – vydavatelia publikujú OA články v odborných časopisoch so spoplatneným prístupom, po obdržaní určitého poplatku za spracovanie článku od autorov
  • oneskorený OA – vydavatelia ponúkajú bezplatný prístup po určitej dobe, v rozmedzí od 6 mesiacov do 2 rokov
  • krátkodobý OA – vydavatelia ponúkajú bezplatný prístup do určitého obdobia, od 6 mesiacov do 1 roka, po tomto období je obsah prístupný iba pre predplatiteľov
  • vybraný OA – vydavatelia selektívne ponúkajú bezplatný prístup len k vybranému obsahu, ostatný obsah je k dispozícii len pre predplatiteľov
  • čiastočný OA – vydavatelia selektívne ponúkajú bezplatný prístup k obsahu len jednotlivých častí, napríklad výskumných prác, ale nie k recenziám, ostatný obsah je k dispozícii len pre predplatiteľov.

Okrem týchto modelov delíme otvorený prístup aj podľa typu oprávnenia na:

  • gratis OA – odstránenie samotných cenových bariér
  • libre OA – odstránenie niektorých bariér oprávnenia
  • toll access – spoplatnený prístup, práce prístupné len za poplatok (nie je to otvorený prístup).