Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe – Modul základy Open Access

Vzdelávací program Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe – Modul Základy Open Access, sa uskutoční v termíne od 14. 02. do 18. 02. 2022. Vzdelávanie sa realizuje iba dištančnou formou, celkový rozsah modulu je 21 hodín. Výučba prebieha v slovenskom jazyku. Organizátorom vzdelávania je Odbor podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR v Bratislave, ktorého odborní pracovníci lektorsky zabezpečujú výučbu jednotlivých odborných tém. Účasť na vzdelávaní je bezplatná.

Read more