Nová verzia Zásad transparentnosti a dobrej praxe v akademickom publikovaní

Dňa 15. 9. 2022 zverejnili štyri kľúčové organizácie v oblasti akademického publikovania aktualizovanú verziu Zásad transparentnosti a dobrej praxe v akademickom publikovaní. Cieľom zásad je poskytnúť základ pre dobrú prax v oblasti akademického publikovania, pomôcť existujúcim a novým časopisom dosiahnuť najlepšie štandardy odbornosti a transparentnosti.

Read more

Biely dom podporuje otvorený prístup k výsledkom výskumu

Dňa 25. augusta Úrad Bieleho domu pre vedecko-technologickú politiku (The U.S. Office of Science and Technology Policy (OSTP)) aktualizoval politiku a nariadenie o prístupe k výsledkom vedeckého výskumu financovaného z verejných zdrojov, a to tak, aby bol tento výskum dostupný verejnosti okamžite a bezplatne – od roku 2026.
Toto nariadenie ukončí súčasnú možnosť uplatniť 12-mesačné embargo, ktoré umožňuje vydavateľom vedeckej literatúry umiestniť výskum financovaný z verejných zdrojov za hradbu predplatného (paywall).

Read more