aktuality

Nevzdávajte sa svojich autorských práv

SPARC Europe-Rights Retention HelperAko sa nevzdať autorských práv

Pojem „rights retention“ alebo zachovanie autorských práv sa vzťahuje na oblasť autorských práv, ktorá súvisí so sprístupnením výstupov vedeckej činnosti v režime otvoreného prístupu. Ide o nástroj, ktorý  umožňuje vedcom ponechať si také práva na vedecké články, ktoré im umožnia sprístupniť ich v režime otvoreného prístupu, bez ohľadu na distribučný model časopisu, v ktorom sú zverejnené.

Organizácia SPARC Europe sprístupnila na svojej stránke nový nástroj, ktorý obsahuje dôležité informácie o možnosti zachovania autorských práv (rights retention). Nástroj či stránka sa nazýva Rights Retention Helper a obsahuje príklady politík, podporných dokumentov a usmernení v tejto oblasti, ako aj zoznam odporúčaných zdrojov na ďalšie štúdium.

Príklady politík zachovania autorských práv

Good practices for university open-access policies (Odporúčané postupy pri tvorbe univerzitných politík otvoreného prístupu), prvýkrát zverejnené v roku 2012, pravidelne aktualizovaná, dostupné na: https://cyber.harvard.edu/hoap/Good_practices_for_university_open-access_policies
Príručka Harvardskej univerzity zameraná na zachovanie autorských práv, obsahuje odporúčané postupy pri tvorbe univerzitnej politiky otvoreného prístupu. Vychádza z politík otvoreného prístupu zameraných na zachovanie autorských práv, ktoré najprv prijali univerzity v Harvarde, Stanforde, MIT a Kansaskej univerzite.

University rights-retention OA policies (Univerzitné OA politiky zamerané na zachovanie autorských práv), prvýkrát zverejnené v júli 2023, dostupné na: https://oad.simmons.edu/oadwiki/University_rights-retention_OA_policies
Register otvoreného prístupu (the Open Access Directory) ponúka kolektívne vytvorený zoznam inštitucionálnych politík otvoreného prístupu zameraných na zachovanie autorských práv. 

Rights retention policies in Europe (Politiky zachovania autorských práv v Európe), zverejnené začiatkom roku 2023, dostupné na: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D2CXrS0UoovICHLZiJupyOu_WwTjxcJXZFmpptF2Zas/edit?usp=sharing
Zoznam obsahuje politiky zachovania autorských práv zo správy vypracovanej SPARC Europe „KR21 SPARC Europe report“: Labastida i Juan, Ignasi, Melinščak Zlodi, Iva, Proudman, Vanessa & Treadway, Jon. (2023). Opening Knowledge: Retaining Rights and Open Licensing in Europe. Zenodo.

N8 Rights Retention Statement (Vyhlásenie univerzitného zoskupenia N8 k zachovávaniu autorských práv), zverejnené v januári 2023): https://www.n8research.org.uk/n8-rights-retention-statement/

Podporné dokumenty  a usmernenia

Výstupy projektu Retain

Do you speak Rights Retention and Open Licensing? (2023)  https://doi.org/10.5281/zenodo.10208763
Krátky glosár obsahujúci hlavné pojmy týkajúce sa oblasti zachovania autorských práv a otvorených licencií.

SPARC Europe Rights Retention Checklists (2023)
SPARC Europe – Kontrolné zoznamy pre oblasť zachovania autorských práv. Podrobné návody na to, ako lepšie zabezpečiť zachovanie autorských práv a prijať otvorené licencie: 

Odporúčané zdroje

Open Access Tracking Project – Rights Retention
Pravidelne aktualizovaný zoznam obsahuje zdroje týkajúce sa zachovania autorských práv z celého sveta.

Ďalšie zdroje nájdete na stránke Rights Retention Helper v časti KEY READING / Other.

SPARC – Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition je nezisková záujmová organizácia podporujúca systémy vedy a vzdelávania, ktoré sú štandardne otvorené a spravodlivé. Vznikla v roku 1998 ako iniciatíva Aliancie výskumných knižníc (Alliance of Research Libraries).

SPARC Europe je holandská nadácia, ktorá sa zaviazala plniť prísľub otvoreného prístupu, otvorenej vedy a výskumu a otvoreného vzdelávania. Je jedným z kľúčových a dlhodobých hlasov v Európe, ktorý obhajuje neobmedzený prístup k výskumu a vzdelávaniu – pre akademickú obec, ako aj pre celú spoločnosť.

Knowledge Rights 21 programme

Program Knowledge Rights 21 (KR21) sa zameriava na zmeny v legislatíve a praxi v celej Európe, ktoré posilnia právo všetkých na poznatky. Vychádza z presvedčenia, že poznatky sú nevyhnutným predpokladom vzdelávania, inovácií a účasti na kultúrnom dianí a že každý by mal mať možnosť – najmä prostredníctvom knižníc, archívov a digitálne – k nim pristupovať a využívať ich.

Project Retain

Projekt Retain, jednoročný projekt pod vedením SPARC Europe, ktorý má za cieľ urýchliť zavádzanie zachovania autorských práv a udeľovanie verejných licencií s cieľom umožniť výskumným pracovníkom otvorene zdieľať svoju prácu.

N8 Research Partnership

Skupina ôsmich severoanglických univerzít s intenzívnym výskumom: DurhamLancasterLeedsLiverpoolManchesterNewcastleSheffield a York.