aktuality

LIBER – aktuality a aktivity na rok 2024

Liber-logo-blue-background

LIBER – aktuality a aktivity na rok 2024

Vo svojom prvom tohoročnom prvom spravodajcovi reflektuje asociácia knižníc LIBER minuloročné úspechy a výsledky a informuje o plánoch na rok 2024.

Dôležité udalosti

Výročná konferencia LIBER-u 2024

LIBER Annual Conference 2024

Konferencia sa bude konať 3. – 5. júla v meste Limassol na Cypre. Návrhy na príspevky sa môžu podávať do 12. januára, témou je „Moderné knižnice v službách vedy a spoločnosti“ (State-of-the-art libraries in the service of science and society).

Viac informácií nájdete na stránke LIBER 2024.

53rd LIBER Annual Conference – LIBER 2024 – Limassol, Cyprus
LIBER Journées for Library Directors - LIBER Europ

Program pre riadiacich pracovníkov „LIBER Journées Leadership Programme“

Vzdelávanie bude prebiehať 29. – 31. mája 2024 v Berlíne. Ide už o štvrtý cyklus programu, ktorý je určený riaditeľkám/riaditeľom knižníc. Témou bude „Spoľahlivé vedenie v náročných časoch“ (Trusted Leadership in Challenging Times). Program realizuje LIBER v spolupráci s univerzitou Freie Universtät v Berlíne. Prihlášky sa môžu podávať do 15. januára 2024.

Viac informácií nájdete na stránke LIBER Journées 2024.

Kurz občianskej vedy pre riadiacich pracovníkov knižníc

Citizen Science Masterclass for Library Executives

LIBER a akadémia ECSA (European Citisen Science Association) pripravili nový 2-dňový kurz určený 20 manažérom knižníc, ktorí chcú začať s občianskou vedou vo svojich inštitúciách. Vzdelávanie sa bude konať 7. – 8. mája 2024v Paríži. Účastníci sa oboznámia s princípmi občianskej vedy, ako spojiť s externými a internými zainteresovanými stranami a ako využiť proces riadenia zmien (change management) na uľahčenie integrácie občianskej vedy.

Viac informácií nájdete na stránke Citizen Science Matesterclass

LIBER and ECSA Academy Announce Citizen Science Masterclass for Library Executives
OCLC-LIBER “Building for the future” programme _ OCLC

Online vzdelávací program „Budovanie budúcnosti

OCLC-LIBER “Building for the future”

Ide o spoločný program organizácie LIBER a neziskovej organizácie OCLC (Online Computer Library Cente), ktorý pokračuje v roku 2024 online diskusiami na tému moderných knižničných služieb.

  • februára 2024 bude druhá diskusia na tému „Rozhodovanie založené na dátach“ (Data-driven decision making) – knihovníčky a knihovníci z celého sveta budú do hĺbky diskutovať o spolupráci pri analýze dát, riadení zmlúv (contract management) a rokovaniach s vydavateľmi, manažmente výskumných informácií a procese rozhodovania založenom na dátach v iných oblastiach.
  • apríla 2024 bude tretia diskusia na tému „Umelá inteligencia, strojové učenie a dátová veda (AI, MACHINE LEARNING, AND DATA SCIENCE). V rámci diskusie budú môcť knihovníčky a knihovníci využiť svoju predstavivosť a zamyslieť sa nad tým, ako môžu vyspelé technológie zlepšiť napríklad pracovné procesy v knižniciach, metadáta a iné a zároveň zohľadniť potrebu zodpovedného prevádzkovania knižníc.

Registrácia a viac informácií na stránke Building for the future.

Aktuálne správy a dokumenty

V roku 2023 sa organizácia LIBER sa podieľala na realizácii niekoľkých správ a štúdií: 

Služby v oblasti otvorenej vedy v akademických knižniciach: Organizačné hľadisko

(Open Science Services by Research Libraries: Organisational perspectives – A LIBER/ADBU).

Cieľom štúdie bolo pochopiť, aké organizačné štruktúry a kompetencie sú potrebné na vytvorenie a udržanie takýchto služieb. Správa je dostupná v repozitári Zenodo. Druhým výstupom bol Súbor nástrojov (Toolkit), ktorý ma poskytnúť usmernenie akademickým knižniciam, ktoré chcú začať poskytovať služby na podporu manažmentu výskumných dát (RDM support services) alebo ich rozšíriť.

LIBER-Toolkit-for Libraries-RDM
Current State and Future Directions for Open Repositories in Europe-Dec 2023

Súčasný stav a ďalšie smerovanie otvorených repozitárov v Európe

(Current State and Future Directions for Open Repositories in Europe).

Prieskum európskych repozitárov sa uskutočnil vo februári až marci 2023 a realizovali ho organizácie LIBER, COAR, SPARC a OpenAIRE. Okrem posúdenia súčasného stavu repozitárov sa identifikovali tri oblasti, ktoré by sa mali posilniť: udržiavanie aktuálnych vysoko funkčných softvérových platforiem; uplatňovanie konzistentných a komplexných odporúčaných postupov týkajúcich sa metadát, uchovávania a štatistík využívania; dostatočné zviditeľnenie vo vedeckom ekosystéme. Prieskum tiež priniesol dôležité dáta, ktoré pomôžu vytvoriť spoločnú stratégiu na zlepšenie a posilnenie európskych repozitárov.

Príručka občianskej vedy pre akademické knižnice – 2. časť

Citizen Science for Research Libraries — A Guide (Section 2)

Pracovná skupina pre občiansku vedu organizácie LIBER tvorí príručku občianskej vedy pre akademické knižnice. Publikácia má byť praktickou a ucelenou pomôckou, ktorá pomôže akademickým knižniciam založiť program občianskej vedy. Príručka sa zameria na jedinečný kontext knižníc, ktoré sa stávajú miestom, kde verejnosť môže vstúpiť do nového a vzrušujúceho sveta otvorených vedeckých dát. Publikácia bude mať 4 časti – dve z nich už boli publikované:

  1. časť: Zručnosti občianskej vedy pre pracovníkov knižníc, výskumníkov a verejnosť (Citizen Science Skilling for Library Staff, Researchers, and the Public) – zverejnená v roku 2021, predstavuje čitateľom z radov knihovníkov, vedcov aj verejnosti tému občianskej vedy. Opisuje a na ukážkových projektoch ilustruje, ako naplánovať projekt občianskej vedy, ako komunikovať s účastníkmi projektu, ako správne pracovať s dátami, či ako zvyšovať vedeckú gramotnosť prostredníctvom občianskej vedy.
  2. časť: Infraštruktúra knižníc a občianska veda (Library Infrastructures and Citizen Science) – zverejnená v roku 2023.

Cieľom publikácie je inšpirovať výskumníkov a knihovnícku komunitu, aby sa pozreli na infraštruktúry, ktoré ich obklopujú, a na to, ako sa dajú tvorivo využiť na projekty občianskej vedy.

Viac informácií o príručke nájdete na stránke LIBER Citizen Science Working Group.

Library Infrastructures & Citizen Science a 1 ďalšia stránka

Spracované podľa LIBER INSIDER, január 2023.

LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Asociácia európskych akademických knižníc) združuje národné, univerzitné a špecializované knižnice. Poslaním asociácie je umožniť realizáciu výskumu na svetovej úrovni a jej hlavné hodnoty sú spolupráca a inklúzia.

ECSA – European Citisen Science Association (Európska asociácia občianskej vedy) je členská organizácia založená v roku 2014. Hlavné ciele sú demokratizácia vedy, podpora rastu občianskej vedy v Európe a podpora zapojenia verejnosti do výskumu v prírodných, spoločenských, humanitných a umeleckých vedách.

OCLC je nezisková celosvetová knižničná organizácia, ktorá svojim členom a knihovníckej komunite  technológie, pôvodný výskum a komunitné programy. Združuje pracovníkov knižníc, technológov, priekopníkov, lídrov a študujúcich. Tisíce členských knižníc z viac ako 100 krajín sa spojilo, aby zabezpečili širší prístup k informáciám a ich lepšie využitie.