aktuality

Štandardy kvality pre diamantové časopisy

Stanovenie štandardov kvality pre diamantové časopisy

Konzorcium DIAMAS prináša nový nástroj Diamond OA Standard (DOAS) na podporu kvality publikovania s otvoreným prístupom Diamond (OA). DOAS slúži ako technická príručka aj praktický zdroj benchmarkingu.  Kombinuje komplexné usmernenia s nástrojom na sebahodnotenie s cieľom skvalitniť štandardy vo vedeckom publikovaní.

Zavedenie nástroja sebahodnotenia DOAS predstavuje významný krok v zabezpečení dodržiavania vysokokvalitných štandardov Diamond OA. Tento nástroj umožňuje vydavateľom vyhodnotiť, či dodržiavajú tieto štandardy, a poskytuje tak jasnú cestu k zlepšeniu ich publikačných postupov. Inštitúcie môžu použiť tento zdroj na identifikáciu silných a slabých stránok, čím uľahčia zlepšenie smerom k publikačným štandardom na úrovni Diamond OA.

Štandardy sa týkajú siedmich základných komponentov vedeckého publikovania:

  1. Financovanie,
  2. Právne vlastníctvo, poslanie a riadenie,
  3. Otvorená veda,
  4. Redakčný manažment, vydavateľská kvalita a integrita výskumu,
  5. Efektívnosť technického riešenia,
  6. Viditeľnosť, komunikácia, marketing a vplyv,
  7. Rovnosť, rozmanitosť, inklúzia a spolupatričnosť (Equity, Diversity, Inclusion,
    Belonging/EDIB), viacjazyčnosť a rodová rovnosť.

Viac informácií a názorné video:
https://diamasproject.eu/introducing-doas-the-benchmark-for-diamond-open-access-quality/

Leták: https://diamasproject.eu/wp-content/uploads/2024/06/DOAS-FACTSHEET-FINAL.pdf

Postup a realizácia sebahodnotiaceho procesu: https://diamas.fecyt.es/