webináre

04.06.2024 Otvorený softvér pre vedu

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom je softvér zverejnený pod licenciou, ktorá umožňuje každému používateľovi prezerať si zdrojový kód, kopírovať ho, upravovať, vylepšovať a šíriť ďalej v nezmenenej alebo upravenej verzii. Hrá významnú úlohu pri vedeckých objavoch: prináša do výskumu transparentnosť, prispôsobivosť, cenovú dostupnosť a potenciál spolupráce v open source komunite, sprístupňuje výpočtové nástroje širokej škále vedcov aj v odboroch mimo informačných technológií a umožňuje overiteľnosť a reprodukovateľnosť výsledkov výskumu. Chcete o ňom vedieť viac? Pripojte sa k nášmu webináru v utorok 4. 6. 2024 o 13.00.

Zuzana Stožická (CVTI SR) predstaví otvorený softvér v kontexte otvorenej vedy a uvedie do života novú príručku na túto tému preloženú do slovenského jazyka z cyklu Cesta k otvorenej vede (originál: Passport for Open Science), Jakub Dubec (FIIT STU) povie viac o otvorenom softvéri z pohľadu tvorcu a Jakub Šrol (Ústav experimentálnej psychológie, SAV) bude prezentovať použitie otvoreného softvéru vo výskume.

Profily hostí:

Ing. Jakub Dubec je doktorandom na FIIT STU. K open source softvéru sa dostal už v maturitnom ročníku. V rámci dizertačnej práce sa venuje komunikácii v IoT. Podieľa sa na výuke databázových systémov. Takmer 10 rokov pracoval ako softvérový developer. Na STU vedie projekt vývoja akademickej knižnice ELVIRA (https://elvira.digital/, projekt je open-source).

Mgr. Jakub Šrol, PhD pôsobí v Ústave experimentálnej psychológie, v rámci Centra spoločenských a psychologických vied, SAV. Venuje sa najmä psychologickým aspektom šírenia nepodložených informácií v kontextoch akými sú pandémia COVID-19 či súčasná vojna na Ukrajine, ale aj iných oblastiach. Je šéfredaktorom OA časopisu Studia Psychologica. Angažuje sa v občianskom združení zameranom na šírenie postupov otvorenej vedy Slovak Reproducibility Network. Od svojho nástupu na doktorandské štúdium v roku 2016 sa aktívne venuje práci s otvoreným softvérom zameraným na štatistickú analýzu dát v sociálnych vedách.

 

Termín webinára: 4. 6. 2024

Čas: 13.00-14.30

Uvádza: Zuzana Stožická (CVTI SR)

Hostia: Jakub Dubec (FIIIT STU), Jakub Šrol (Ústav experimentálnej psychológie, SAV)

Link na pripojenie: https://video.nti.sk/live?2796997SZOHO5219.