Kurzy

Otvorená veda v praxi – modul Otvorené vedecké dáta

Kurz Otvorená veda v praxi – modul Otvorené vedecké dáta sa uskutoční koncom roka 2024.

Absolvent modulu Otvorené vedecké dáta ovláda problematiku otvorenosti a publikovania vedeckých dát. Pozná jednotlivé typy dát, dokáže s nimi pracovať a zabezpečiť, aby dáta zodpovedali podmienkam FAIR – vyhľadateľnosti, dostupnosti, interoperability a opätovnej využiteľnosti. Dokáže využívať elektronické nástroje pre plánovanie manažmentu výskumných dát, ovláda správu, ukladanie a sprístupňovanie otvorených vedeckých dát.

Rozsah modulu je 15 hodín.

Účasť na kurze je bezplatná.

Pre viac informácii kontaktujte otvorenaveda@cvtisr.sk.