aktuality

Praktická príručka k preprintom

V akademickom publikovaní môže byť k dispozícií verzia vedeckej práce bezplatne dostupná pred oficiálnym zverejnením. Táto verzia predchádza odbornému posúdeniu a publikovaniu v recenzovanom vedeckom časopise. Medzi pre-printom a oficiálnou zverejnenou verziou môžu byť dôležité rozdiely.

Táto praktická príručka prináša  užitočné informácie pre výskumníkov ako rozoznávať, uverejňovať a používať pre-printy. Verejnosť zároveň informuje, ako interpretovať výskum publikovaný prostredníctvom pre-printov.

Uverejnením pre-printov môžu akademici rýchlo zdieľať svoje zistenia a stavať na vzájomnej práci. V tejto súvislosti rastie počet pre-printových serverov.  Čoraz väčší počet vydavateľov umožňuje autorom uverejniť poznatky vo forme pre-printu. Takisto sa tento spôsob publikovania poznatkov objavuje aj  v profiloch autorov.

Link na príručku.