aktuality

Súbor nástrojov organizácie UNESCO pre otvorenú vedu

Súbor nástrojov organizácie UNESCO pre otvorenú vedu

Súbor nástrojov UNESCO pre otvorenú vedu je určený na podporu implementácie odporúčania UNESCO o otvorenej vede. Súbor nástrojov predstavuje príručky, stručné informácie o politikách, informačné listy a indexy. Súbor nástrojov je vypracovaný v spolupráci s partnermi UNESCO v oblasti otvorenej vedy alebo na základe diskusií s členmi pracovných skupín UNESCO pre otvorenú vedu. Ich príspevky konkrétne zahŕňajú:

Príručky

Nástroje pre akademickú obec a vydavateľstvá

Informačné letáky

Nedávno UNESCO spustilo Index budovania kapacít otvorenej vedy, ktorého cieľom je poskytnúť prístup k zdrojom na podporu vzdelávania o otvorenej vede, ako aj na podporu výučby otvorenej vedy.

Prevzaté z EOSC Newsletter.