Publikovanie

Sprievodca licenciami CREATIVE COMMONS [nielen] pre autorov monografií z oblasti spoločenských vied

Typ publikácie: príručka

Ellen Collins, Carren Milloy, Graham Stone
SPRIEVODCA LICENCIAMI CREATIVE COMMONS [NIELEN] PRE AUTOROV MONOGRAFIÍ Z OBLASTI SPOLOČENSKÝCH VIED

O diele:

Príručka prináša informácie o používaní verejných licencií v oblasti spoločenských vied. Príručka je doplnená o informácie relevantné pre slovenské prostredie (napr. autorský zákon)

Ďalšie informácie:

Preklad: Lucia Nižníková
Rozsah: 47 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová: verejné licencie; Creative commons; monografie; spoločenské vedy; humanitné vedy

FULL TEXT

O vydaní:

Vydanie/verzia: 1.
Vydavateľ: Centrum vedeckých a technických informácií SR (https://www.cvtisr.sk/)
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania/Dátum publikovania: 2021
Poznámka: Preklad z angl. orig.: Guide to Creative Commons for humanities and social science monograph authors.
ISBN (print): 978-80-89965-94-6
ISBN (digital – PDF): 978-80-89965-95-3
DOI: https://doi.org/10.52036/slcc.2021
Autorské práva (licencia): Dielo je sprístupnené pod licenciou CC BY Attribution 4.0 International (Uvedenie Autora)

Ako citovať:

ISO 690:
COLLINS, E., MILLOY, C. a G. STONE. Sprievodca licenciami CREATIVE COMMONS (nielen) pre autorov monografií z oblasti spoločenských vied [online]. Prel. Lucia Nižníková. Bratislava: Centrum vedeckých a technických informácií SR, 2021. Dostupné na: https://doi.org/10.52036/slcc.2021

APA:
Collins, E., Milloy, C., & Stone, G. (2021). Sprievodca licenciami CREATIVE COMMONS (nielen) pre autorov monografií z oblasti spoločenských vied. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií. DOI: https://doi.org/10.52036/slcc.2021