webináre

7. 3. 2023 Súčasný stav politík otvorenej vedy vo svete a na Slovensku  


Princípy otvorenej vedy sa stávajú čoraz častejšie súčasťou strategických plánov, ktoré si osvojujú rozliční aktéri v rámci ekosystému vedeckého publikovania. Publikačné správanie a vedecké postupy podporujúce otvorený prístup, transparentnosť, zdieľanie výskumných dát či občiansku vedu v posledných rokoch prenikajú aj do sféry interných inštitucionálnych politík, a v širšom zmysle aj do medzinárodného vedeckého a výskumného prostredia. Čo tvorí obsah politík otvorenej vedy a aký je ich účel? Kto ich vytvára a kto ich môže prijímať? V čom sú politiky otvorenej vedy prínosné a akým spôsobom ich môžete sformulovať a zaviesť v podmienkach vlastných inštitúcií? Odpovede na tieto aj niektoré ďalšie otázky sa dozviete vo webinári Mateja Harváta z Centra vedecko-technických informácií SR.

Dátum a čas: 7.3.2023 o 10:00h

Link na prezentáciu.

Link na záznam