10.06.2021 Preprinty a ich miesto vo vedeckej komunikácií

Zuzana Stožická – Prvou správou o vedeckom výskume je tradične článok vo vedeckom časopise. Pri vyhľadávaní vedeckých informácií môžeme natrafiť na rôzne vývinové štádiá článku, od rukopisu až po postprint (verziu vedeckého záznamu). Verzia rukopisu, ktorú autor zasiela do časopisu, ale ešte neprešla recenzným konaním, sa nazýva preprint. Kedy a prečo začali vedci zdieľať svoje preprinty? Ako vznikli prvé preprintové servery? Aké sú výhody a úskalia zdieľania preprintov? A čo Ingelfingerovo pravidlo? Ako sa situácia v oblasti preprintov zmenila počas pandémie a aký je význam preprintov dnes? Mali by ste preprinty svojich článkov zdieľať aj Vy?

Read more

12.05.2021 Vyhľadávanie v otvorených dátach

Katarína Kyseľová – „Otvorené vládnutie“ a „otvorené dáta“ sa stali za posledné roky pojmom, pričom cieľom je proaktívne bezplatne sprístupňovať tieto dáta verejnej správy transparentne neobmedzenému okruhu záujemcov. Webinár sa venuje otvoreným dátam vo verejnej správe, vývoju sprístupňovania otvorených dát, vyhľadávaniu na portáloch otvorených dát a otvorenému vládnutiu.

Read more

07.04.2021 Otvorené vzdelávacie zdroje pre vysokoškolských študentov a doktorandov

Zuzana Stožická – Vzdelávacích zdrojov nikdy nie je dosť. A keď sa tvorcovia o ne podelia otvoreným spôsobom s použitím verejných licencií (napr. Creative Commons), môžu oživiť a vhodne doplniť prostriedky tradičného vzdelávania, rozšíriť obzory, podporiť rozvoj zručností a uľahčiť prácu pedagógom aj študentom, šetriť finančné prostriedky jednotlivcov aj inštitúcií a prispievať k rozvoju kultúry otvorenosti, ktorá prospieva vede aj spoločnosti. V tomto webinári si predstavíme otvorené vzdelávacie zdroje, ktoré môžu obohatiť výuku vysokoškolských študentov a doktorandov a budeme hovoriť aj o spôsobe, ako a prečo otvorené vzdelávacie zdroje tvoriť a zdieľať so svetom.

Read more

22.03.2021 Ako vytvoriť plán manažmentu vedeckých dát

Alexandra Dobšovičová – Webinár poskytne základný prehľad o tom, ako vytvoriť plán manažmentu výskumných dát (data management plan – DMP). Data management plán je dokument popisujúci rôzne aspekty manažmentu dát v priebehu výskumného projektu. Na webinári si preberieme, prečo by sme mali zamysleniu nad manažmentom dát venovať čas a ukážeme si, ako včas položiť tie správne otázky.

Read more

28.01.2021 Zefektívni svoj výskum: manažment výskumných dát

Alexandra Dobšovičová – Chceš zvýšiť viditeľnosť a transparentnosť svojho výskumu a zároveň znížiť riziko straty svojich výskumných dát? Pozývame ťa na webinár, na ktorom ti ukážeme, prečo sa stáva manažment výskumných dát trendom na celom svete a aké výhody z neho dokážeš získať ty. Zameriame sa na novinky a tipy, ktoré ti pomôžu lepšie organizovať, zdieľať a uchovávať tvoje výskumné dáta. Ukážeme si aj na praktickom príklade, akú úlohu v tomto procese zohrávajú repozitáre. Absolvovaním tohto webináru získať znalosti dobrej praxe manažmentu výskumných dát, ktoré môžeš hneď aplikovať pri tvojom výskume.

Read more