07.04.2021 Otvorené vzdelávacie zdroje pre vysokoškolských študentov a doktorandov

Zuzana Stožická – Vzdelávacích zdrojov nikdy nie je dosť. A keď sa tvorcovia o ne podelia otvoreným spôsobom s použitím verejných licencií (napr. Creative Commons), môžu oživiť a vhodne doplniť prostriedky tradičného vzdelávania, rozšíriť obzory, podporiť rozvoj zručností a uľahčiť prácu pedagógom aj študentom, šetriť finančné prostriedky jednotlivcov aj inštitúcií a prispievať k rozvoju kultúry otvorenosti, ktorá prospieva vede aj spoločnosti. V tomto webinári si predstavíme otvorené vzdelávacie zdroje, ktoré môžu obohatiť výuku vysokoškolských študentov a doktorandov a budeme hovoriť aj o spôsobe, ako a prečo otvorené vzdelávacie zdroje tvoriť a zdieľať so svetom.

Read more

22.03.2021 Ako vytvoriť plán manažmentu vedeckých dát

Alexandra Dobšovičová – Webinár poskytne základný prehľad o tom, ako vytvoriť plán manažmentu výskumných dát (data management plan – DMP). Data management plán je dokument popisujúci rôzne aspekty manažmentu dát v priebehu výskumného projektu. Na webinári si preberieme, prečo by sme mali zamysleniu nad manažmentom dát venovať čas a ukážeme si, ako včas položiť tie správne otázky.

Read more

28.01.2021 Zefektívni svoj výskum: manažment výskumných dát

Alexandra Dobšovičová – Chceš zvýšiť viditeľnosť a transparentnosť svojho výskumu a zároveň znížiť riziko straty svojich výskumných dát? Pozývame ťa na webinár, na ktorom ti ukážeme, prečo sa stáva manažment výskumných dát trendom na celom svete a aké výhody z neho dokážeš získať ty. Zameriame sa na novinky a tipy, ktoré ti pomôžu lepšie organizovať, zdieľať a uchovávať tvoje výskumné dáta. Ukážeme si aj na praktickom príklade, akú úlohu v tomto procese zohrávajú repozitáre. Absolvovaním tohto webináru získať znalosti dobrej praxe manažmentu výskumných dát, ktoré môžeš hneď aplikovať pri tvojom výskume.

Read more

21.10.2020 Občianska veda na Slovensku

Zuzana Stožická, Veronika Páričková, Ladislav Pekárik a Šimon Marko – Občianska veda zapája širšiu verejnosť do vedeckých projektov. Pomáha vedcom získať alebo spracovať také množstvo údajov, ktoré by pre nich inak bolo ťažko dostupné. Zároveň rozvíja občiansku spoločnosť, približuje vedu občanom a občanov vede. Pozýva ľudí, aby sa pripojili, aby veda bola aj „ich vec“. Priložiť ruku k dielu môžu študenti, pedagógovia, amatérski záujemcovia o vedu, programátori – v podstate každý, kto je ochotný venovať trochu voľného času konkrétnemu projektu, ktorý považuje za zmysluplný.

Read more

23.6.2020 Vedecký časopis a prístupy k jeho hodnoteniu

Simona Hudecová – Vo webinári sa zameriame na tieto oblasti: význam vedeckého časopisu, vedecký časopis a bibliometria, čo zistíme pomocou bibliometrických metrík, vedecký časopis a bibliometrické databázy, voľne dostupné zdroje informácií o časopise, Altmetria (Article Level Metrics) a vedecký časopis, Open Access a hodnotenie vedeckých výstupov, Leidenský manifest: „Nikto nemôže čítať všetko“, Vedecký výskum a hľadanie vhodných hodnotiacich metrík, Zviditeľnenie vedeckého časopisu – cesta k zúročeniu práce jeho tvorcov

Read more

18.5.2020 Otvorené vzdelávacie zdroje

Zuzana Stožická – Otvorené vzdelávacie zdroje sú prirodzenou súčasťou riešenia viacerých problémov vzdelávacieho systému, môžu obohatiť formu i obsah školského vyučovania, flexibilne pomôcť občanom ľubovoľného veku na ceste celoživotného vzdelávania a navyše prispievajú k občianskej spoločnosti tým, že presadzujú otvorenosť ako štandard. Preto chceme hovoriť so záujemcami z radov učiacej a učiacej sa verejnosti o tom, čo otvorené vzdelávacie zdroje ponúkajú, aké podmienky by mali spĺňať, kde ich nájsť, ako ich tvoriť a licencovať.

Read more

12.5.2020 Manažment vedeckých dát a príklad dobrej praxe na Slovensku: digitálny repozitár Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva na Žilinskej univerzite

Jitka Dobbersteinová a Matúš Formanek – Správne uchovávanie vedeckých dát a starostlivosť o ne nadobúda na dôležitosti spolu s tým, ako grantové agentúry implementujú do svojich projektov požiadavku na plán manažmentu vedeckých dát. Cieľom webinára je prezentovať základné princípy manažmentu vedeckých dát a vysvetliť jeho miesto v európskych Horizont projektoch. Súčasne predstavíme menší slovenský inštitucionálny repozitár, ktorý úspešne prevádzkuje Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied na UNIZA už od roku 2017.

Read more

22.10.2019 Otvorený prístup je tu pre Vás

Zuzana Stožická – Pri príležitosti medzinárodného Týždňa otvoreného prístupu 2019 organizuje CVTI SR webinár pre všetkých, ktorých zaujímajú korene otvoreného prístupu, aj pre tých, pre ktorých je open access stále neznámym pojmom. Čo znamená open access? Čo podnietilo vznik hnutia za otvorený prístup k vedeckým informáciám? Prečo ho presadzuje Európska komisia? Ktoré problémy vedeckej komunikácie pomáha riešiť a ku ktorým prispieva? Čo pre zlepšenie situácie v oblasti vedeckej komunikácie na Slovensku robíme my a čo môžete urobiť vy?

Read more

12.9.2019 Poskytovanie služby prideľovania identifikátora DOI

Simona Hudecová – DOI (Digital Object Identifier) je digitálny identifikátor, ktorý uľahčuje vyhľadávanie a citovanie vedeckých článkov a iných druhov digitálneho obsahu. Vďaka jednoznačnosti a stálosti sa v prostredí elektronického publikovania stal štandardom. Na našom webinári Vám predstavíme jeho výhody, využitie a tiež novú službu CVTI SR, prostredníctvom ktorej môžete získať DOI pre Váš vedecký časopis.

Read more

14.5.2019 Pochybní vydavatelia alebo predátori vo vedeckom publikovaní

Zuzana Stožická – Každý vedec, ktorý poslal čo i len abstrakt posteru na medzinárodnú konferenciu, dostáva ponuky od pochybných vydavateľov – publikujte v našom časopise, staňte sa členom našej redakčnej rady, vydajte u nás svoju diplomovú prácu ako knihu, prijmite pozvanie na konferenciu v tej a tej krásnej destinácii… Ak má človek dobrého vedúceho, dozvie sa už na štarte svojej akademickej dráhy, že také ponuky treba ignorovať a tým to končí. Alebo nie? Médiami prehrmeli viaceré škandály – ulovili slovenskú vedu naozaj predátori, alebo je to len novinárska kačica? Tento webinár chceme venovať pochybným vydavateľom, známym aj pod chytľavou prezývkou „predátori“.

Read more