webináre

Profil výskumníka – vedecký vplyv a komunikácia

 Profil výskumníka – vedecký vplyv a komunikácia

Zverejnite svoje poznatky a zostaňte v spojení so svetom vedy. Vytvorte a spravujte svoj profil výskumníka, cielene budujte a prezentujte vlastné výskumné aktivity, publikácie, ocenenia, recenznú a redakčnú činnosť, nadväzujte nové prospešné kontakty. Získate prehľad o odozve na vlastnú prácu v kontexte medzinárodného spoločenstva výskumníkov. Zosúlaďte tieto aktivity s novými možnosťami v prístupe k elektronickým profilom výskumníkov.

Premyslené budovanie vlastného profilu v súlade s aktuálnymi požiadavkami na hodnotenie úspešného výskumníka prispieva ku komplexnému budovaniu kariéry každého vedca.

Termín: 10.10.2023 10:00-11:30 hod.

Link na živé vysielanie: https://video.nti.sk/live?2565672KCYNNHT49

Na podujatie nie je potrebná registrácia vopred.

Prezentujúci: S. Hudecová