aktuality

Týždeň otvoreného prístupu 2023

Týždeň otvoreného prístupu 2023

Téma: Prioritou je komunita, nie komercia

Dátum:  23. – 29. október 2023

Text vyhlásenia

„Prioritou je komunita, nie komercia“ je téma tohtoročného Týždňa otvoreného prístupu. Výzva podporuje úprimný dialóg o tom, ktoré prístupy k otvorenej vede a vzdelávaniu stavajú do popredia prospech verejnosti a vedeckej komunity a ktoré uprednostňujú komerčné ciele. 

Odporúčanie UNESCO o otvorenej vede, prijaté 193 členskými štátmi, zdôrazňuje potrebu uprednostniť komunitu pred komercializáciou a vyzýva na ochranu pred „neférovým profitovaním z vedeckých činností financovaných z verejných zdrojov“ a podporu „nekomerčných publikačných modelov a kolaboratívnych publikačných modelov bez poplatkov za spracovanie článku.“ Tým, že sa zameriame na tieto oblasti, môžeme dosiahnuť pôvodnú víziu načrtnutú v čase vzniku pojmu otvorený prístup: „stará tradícia a nová technológia sa spojili, aby priniesli bezprecedentné verejné blaho (public good).“

Uprednostnenie komerčných záujmov pred záujmami spoločnosti, ktorým sa veda a výskum snažia slúžiť, vedie k vzniku mnohých problémov. Týždeň otvoreného prístupu poskytuje všetkým zúčastneným príležitosť diskutovať aj o otázkach, ktoré sú špecifické pre ich prostredie: Čo sa stráca, keď proces tvorby poznatkov ovláda stále sa zmenšujúci počet korporácií namiesto vedcov? Aká je cena obchodných modelov, ktoré posilňujú extrémnu mieru zisku? Kedy zhromažďovanie a použitie osobných údajov začína podkopávať akademickú slobodu? Môže komercializácia vedeckého publikovania vôbec fungovať v prospech verejného záujmu? Aké máme v súčasnosti možnosti využívania infraštruktúr patriacich komunite, ktoré môžu lepšie slúžiť záujmom vedeckej komunity a verejnosti (napríklad servery preprintov, repozitáre a otvorené publikačné platformy)? Ako môžeme zmeniť nastavenie tak, aby sa používali možnosti orientované na komunitu?

Tohtoročná téma Týždňa otvoreného prístupu poskytuje príležitosť spojiť sa, konať a zvyšovať povedomie o tom, prečo je dôležité, aby systémov zdieľania poznatkov kontrolovala komunita.

Organizátori môžu usporiadať diskusie a podujatia pri vhodnej príležitosti počas celého roka a rovnako môžu prispôsobiť tému a aktivity miestnemu kontextu.  

Viac informácií o Medzinárodnom týždni otvoreného prístupu nájdete na openaccessweek.org.

Oficiálny twitter hashtag týždňa je #OAWeek.

Logo a grafiky tohtoročnej témy sú k dispozícii v časti zdorje (resources) na openaccessweek.org.

Linky na pripojenie.