Nezaradenéwebináre

20.09.2022 Indexovanie vedeckých časopisov v bibliometrických databázach WOS, JCR a Scopus

Indexovanie vedeckých časopisov v bibliometrických databázach WOS, JCR a Scopus

Kvalitný časopis prispieva k zlepšeniu produktivity výskumu aj tým, že  sprístupňuje a spája najnovšie poznatky z oblasti vedy a inovácií širokej komunity publikujúcich výskumníkov.

Prečo sa vydavatelia usilujú o možnosť indexovania obsahu vedeckých časopisov v bibliometrických citačných databázach Web of Science, Journal Citation Reports (Clarivate) alebo Scopus (Elsevier)? Aké  sú podmienky prijatia časopisu do takejto databázy, aký je postup priebežného hodnotenia kvality časopisov a čo prináša vydavateľovi zverejnenie obsahu vedeckého časopisu v bibliometrických citačných databázach? Je to zároveň cesta ku skvalitneniu a zviditeľneniu obsahu časopisu a aký je vzťah medzi časopisom a publikujúcim autorom? 

Odpovede na tieto otázky neustále hľadajú nielen vydavatelia ale aj publikujúci výskumníci. Kritériá obsahového, ale aj technického posudzovania kvality sa priebežne upravujú v súlade so svetovým trendom a požiadavkami na odbornosť, originalitu a publikačnú kultúru. Webinár Indexácia časopisov v databázach WOS, JCR a SCOPUS, ktorý sa uskutoční online 20.09.2022  v čase od 10:00h do 11:00h prinesie aj užitočné odkazy k tejto téme a súvisiace doplňujúce informácie.

Link na webinár.

Link na prezentáciu.

Prednáša: Simona Hudecová

Zdroj obrázka Freepik.