aktuality

Biely dom podporuje okamžitý prístup verejnosti k výsledkom výskumu

Biely dom podporuje okamžitý prístup verejnosti k výsledkom výskumu

Dňa 25. augusta Úrad Bieleho domu pre vedecko-technologickú politiku (The U.S. Office of Science and Technology Policy, OSTP)  aktualizoval politiku a nariadenie o prístupe k výsledkom vedeckého výskumu financovaného z verejných zdrojov, a to tak, aby bol tento výskum dostupný verejnosti okamžite a bezplatne – od roku 2026.

Memorandum nariaďuje federálnym inštitúciám čo najskôr nastaviť svoje politiky verejného prístupu (public acces policies) tak, aby boli publikácie a súvisiace dáta z výskumu financovaného daňovými poplatníkmi dostupné verejnosti bez embarga alebo poplatkov. Všetky inštitúcie musia implementovať aktualizované politiky najneskôr do 31. decembra 2025.

Toto nariadenie ukončí súčasnú možnosť uplatniť 12-mesačné embargo, ktoré umožňuje vydavateľom vedeckej literatúry umiestniť výskum financovaný z verejných zdrojov za hradbu predplatného (paywall), čo môže blokovať prístup inovátorov, pre ktorých predstavuje predplatné prekážku, a dokonca brániť vedcom a akademickým inštitúciám v prístupe k výsledkom svojho vlastného výskumu.

V memorande sa hovorí, že recenzované vedecké publikácie majú byť automaticky sprístupnené v repozitároch určených federálnou agentúrou bez embarga alebo omeškania po publikovaní. Vedecko-výskumné dáta sa majú sprístupniť v čase zverejnenia publikácie v špecifických dátových repozitároch, v súlade s príslušnou súvisiacou legislatívou a možnými obmedzeniami (napr. práva duševného vlastníctva).

Federálne inštitúcie a agentúry majú vypracovať plány na zlepšenie transparentnosti, vrátane jasného zverejňovania autorstva, financovania, afiliácií a stavu vývoja výskumu financovaného z federálnych zdrojov.

Úrad Bieleho domu pre vedecko-technologickú politiku spolupracoval na príprave memoranda s veľkými a malými vedeckými a akademickými vydavateľstvami, komerčnými a neziskovými organizáciami, knižnicami a univerzitami, vedeckými spoločnosťami a zástupcami širokej verejnosti.

Zdroj:

https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2022/08/25/ostp-issues-guidance-to-make-federally-funded-research-freely-available-without-delay/

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/08/08-2022-OSTP-Public-Access-Memo.pdf