aktuality

Nová verzia Zásad transparentnosti a dobrej praxe v akademickom publikovaní

Nová verzia Zásad transparentnosti a dobrej praxe v akademickom publikovaní

Dňa 15. 9. 2022 zverejnili štyri kľúčové organizácie v oblasti akademického publikovania aktualizovanú verziu Zásad transparentnosti a dobrej praxe v akademickom publikovaní.

Cieľom zásad je poskytnúť základ pre dobrú prax v oblasti akademického publikovania, pomôcť existujúcim a novým časopisom dosiahnuť najlepšie štandardy odbornosti a transparentnosti.

Organizácie, ktoré princípy aktualizovali, sú Komisia pre publikačnú etiku (Committee on Publication Ethics, COPE), Register časopisov s otvoreným prístupom (Directory of Open Access Journals, DOAJ), Združenie akademických vydavateľov s otvoreným prístupom (Open Access Scholarly Publishers Association, OASPA), a Svetová asociácia editorov lekárskych časopisov (World Association of Medical Editors, WAME).

Štvrtá verzia Zásad predstavuje spoločné úsilie štyroch organizácií zosúladiť zásady s dnešným prostredím akademického publikovania. Princípy sa aktualizovali naposledy v roku 2018 a oblasť akademického publikovania sa odvtedy zmenila. Zásady usmerňujú vydavateľov v tom, aké informácie o webových stránkach, recenznom procese, prístupe, poplatkoch pre autorov a publikačnej etike majú sprístupniť. Zásady sa venujú aj oblasti vlastníctva a manažmentu, autorským právam, licenciám a redakčným politikám. Zdôrazňujú potrebu inkluzívnosti v akademickom publikovaní, ako aj fakt, že redakčné rozhodnutia sa majú zakladať na prínose a hodnote a nie na faktoroch ako pôvod rukopisu a národnosť, politické presvedčenie či náboženstvo autora.

Viac informácií na stránke OASPA.