webináre

01.06.2022 Prečo potrebujeme trvalé identifikátory?

Prečo potrebujeme trvalé identifikátory?

Čo má vedieť výskumník a vydavateľ vedeckého časopisu o trvalých identifikátoroch: perzistentné identifikátory (PID) zohrávajú ústrednú úlohu v ekosystéme manažmentu výskumných dát, umožňujú jedinečnú identifikáciu digitálnych entít a poskytujú spôsob trvalého odkazovania na entity. Sú neoddeliteľnou súčasťou zviditeľňovania vedy prostredníctvom Open Science. Prispievajú k zviditeľneniu a trvalej dostupnosti výstupov výskumu, k jednoznačnej identifikácií výskumníkov alebo objektov intelektuálneho obsahu. Umožňujú úspešnú realizáciu porovnávacích analýz elektronických informačných zdrojov, sú súčasťou budovania bibliometrických citačných databáz, sú spojené s medzinárodnými projektami (napríklad OpenCitation Corpus, OpenAIRE, Creative Commons, projekt FAIRsFAIR alebo European Open Science Cloud) a takisto s problematikou webovej archivácie. Prispievajú k zlepšeniu akademickej komunikácie. PID majú svoje využitie aj pri ponuke zaujímavých služieb, napríklad v boji proti plagiátorstvu.

Trvalé identifikátory sú súčasťou budovania dlhodobej infraštruktúry pre digitálne uchovávanie výskumu. Je potrebné o nich vedieť čo najviac – ich potenciál sa zhodnotí zdieľaním a spoluprácou čo najväčšieho počtu subjektov.

 

Link na záznam.

Link na prezentáciu.

Zdroj obrázka: Disney.com