Vzdelávanie

Vzdelávaniewebináre

30.1.2023 Občianska veda – okná príležitostí dokorán

Zuzana Stožická – Občianska veda je čoraz populárnejší výskumný prístup, zapájajúci verejnosť do výskumu. Ľuďom dáva možnosť nahliadnuť do sveta vedy a priložiť ruku k dielu, vedcom zo širokého spektra odborov umožňuje získať viac dát a nadviazať dialóg s verejnosťou na témy, ktoré považujú za dôležité, knižniciam a múzeám umožňujú pracovať novým spôsobom s návštevníkmi aj s kultúrnym dedičstvom, ktoré im ponúkajú.

Read More