Vzdelávaniewebináre

30.1.2023 Občianska veda – okná príležitostí dokorán

Obcianska-veda

Občianska veda – okná príležitostí dokorán

Občianska veda je čoraz populárnejší výskumný prístup, zapájajúci verejnosť do výskumu. Ľuďom dáva možnosť nahliadnuť do sveta vedy a priložiť ruku k dielu, vedcom zo širokého spektra odborov umožňuje získať viac dát a nadviazať dialóg s verejnosťou na témy, ktoré považujú za dôležité, knižniciam a múzeám umožňujú pracovať novým spôsobom s návštevníkmi aj s kultúrnym dedičstvom, ktoré im ponúkajú. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, aké príležitosti prináša občianska veda v oblastiach výskumu, spoločenského dosahu a financovania aj pre nás na Slovensku (aktuálna európska grantová výzva Impetus), sledujte webinár Zuzany Stožickej z Centra vedecko-technických informácií SR.

Link na prezentáciu.

Link na záznam.