aktuality

cOAlition S – koniec podpory financovania otvoreného prístupu prostredníctvom transformačných dohôd (Read and Publish)

cOAlition S oznámila koniec podpory financovania otvoreného prístupu prostredníctvom transformačných dohôd (Read and Publish) po roku 2024

Dňa 26. januára 2023 oznámilo medzinárodné konzorcium cOAlition S ukončenie podpory financovania otvoreného prístupu na základe transformačných dohôd po roku 2024.

Transformačné dohody (Transformative arrangements), vrátane Transformačných zmlúv (Transformative Agreements) a Transformačných časopisov (Transformative Journals), boli vytvorené na podporu prechodu predplatných časopisov na plný a okamžitý otvorený prístupu v stanovenom časovom horizonte (podľa Implementačného usmernenia Plánu S do 31. decembra 2024 (Implementation Guidance)). Po dôkladnom zvážení výsledkov transformačných dohôd vedenie konzorcia cOAlition S opätovne potvrdzuje, že jeho členovia principiálne nebudú takého dohody po roku 2024 podporovať.

Vo výnimočných prípadoch sa budú môcť jednotliví financovatelia, členovia konzorcia, finančne podieľať na transformačných dohodách aj po roku 2024 v rámci svojich národných stratégií. Takéto výnimky budú uvedené na webovej stránke cOAlition S.

Na konci roku 2024 sa skončí aj podpora transformačných časopisov, preto sa po 30. júni 2023 nebudú prijímať a posudzovať žiadne nové žiadosti o tento program.

Prečo sa finančná podpora končí

Plán S bol spustený v roku 2018. V tom čase konzorcium cOAlition S uznalo, že transformačné dohody budú užitočným prostriedkom na dosiahnutie zmeny určenia účelu finančných prostriedkov z predplatného časopisov na publikačné poplatky. Konzorcium takto chcelo podporiť tradičné vydavateľstvá v transformácii platených modelov publikovania na modely publikovania v otvorenom prístupe.  Bolo však tiež jasné, že transformácia sa bude musieť v určitom časovom bode dokončiť, a to do konca roku 2024. Tento časový harmonogram dodržiavame. Sme presvedčení, že stratégia poskytovania finančnej podpory transformačným dohodám aj po roku 2024 by významne zvýšila riziko toho, že sa tieto dohody stanú trvalými a upevnia hybridný otvorený prístup, voči ktorému konzorcium vždy dôrazne vystupovalo.

Postoj k hybridnému modelu otvoreného prístupu  je v súlade s princípmivyhláseniami organizácií realizujúcich výskum, ktoré sú súčasťou iniciatívy OA2020, a v súlade s porozumením toho, že súčasné celosvetové investície do predplatného podporujú prechod dnešných akademických časopisov na otvorený prístup viac ako dostatočne.

Transformačné dohody zostávajú nástrojom, ktorý je v kompetencii knižničných konzorcií. Naďalej uznávame, že články publikované prostredníctvom takýchto dohôd  v otvorenom prístupe pod licenciou CC BY plne spĺňajú požiadavky Plánu S.

Podporujeme knižničné konzorciá v tom, aby zvážili možnosť zahrnúť do svojich budúcich zmlúv s vydavateľmi požiadavky, aby vydavatelia transparentne informovali o svojich cenách, napríklad prostredníctvom služby porovnávania časopisov (Journal Comparison Service) a aby podporovali právo autora ponechať si autorské práva (rights retention).

Podpora nových iniciatív otvoreného prístupu

Členovia konzorcia cOAlition S chcú pomôcť zaistiť  spravodlivé a rovnocenné možnosti otvoreného prístupu, pričom si uvedomujú, že rozpočty financovateľov nie sú neobmedzené, preto nasmerujú svoje úsilie na inovatívnejšie a komunitné iniciatívy publikovania v otvorenom režime, ktorých cieľom je zabezpečiť úplný a okamžitý otvorený prístup v kratšom časovom horizonte. Aby sme stimulovali vydavateľov s predplatným prejsť na úplný a okamžitý otvorený prístup, budeme tiež podporovať vyvíjanie publikačných dohôd s úplným otvoreným prístupom (Full-OA Publishing Agreements), ktoré podporujú publikovanie na miestach poskytujúcich okamžitý otvorený prístup k recenzovaným výskumným článkom. Jednotliví financovatelia z konzorcia cOAliton S budú môcť finančne prispievať na takého dohody uzatvorené medzi inštitúciami, knižničnými konzorciami a vydavateľmi.

cOAlition S je medzinárodné konzorcium organizácií financujúcich a vykonávajúcich výskum, ktoré podporujú Plán S, iniciatívu publikovania v otvorenom režime založenú v septembri 2018.

Zdroj: 

https://www.coalition-s.org/coalition-s-confirms-the-end-of-its-financial-support-for-open-access-publishing-under-transformative-arrangements-after-2024/