aktuality

V USA vyhlásili Rok otvorenej vedy

V USA vyhlásili Rok otvorenej vedy

Americké federálne orgány v súčinnosti s Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA) deklarovali rok 2023 za Rok otvorenej vedy.

V prvej polovici januára federálne inštitúcie USA vyhlásili Rok otvorenej vedy – projekt, ktorý bude počas celého roka 2023 zaštiťovať aktivity naprieč americkou vládou zamerané na otvorenú vedu a otvorený prístup. Americká vládna sféra tak vyvíja kroky na podnietenie zmien a povzbudenie k angažovanosti v oblasti otvorenej vedy prostredníctvom podujatí a aktivít, ktoré majú urýchliť osvojovanie si princípov otvorenej, spravodlivej a udržateľnej vedy.

K hlavným cieľom patrí presadzovanie národnej politiky otvorenej vedy, poskytovanie prístupu k výsledkom výskumu podporovaného daňovými poplatníkmi, zdynamizovanie vedeckých objavov a inovácií, podpora dôvery verejnosti vo vedu a v výskum, čo umožní dosiahnuť spravodlivejšie výsledky pre všetkých.

Ide o iniciatívu viacerých úradov naprieč americkou federálnou vládou, pričom jej úspech bude podľa oficiálnych vyjadrení závisieť od spolupráce s jednotlivcami, tímami a organizáciami, ktoré sú pripravené zmeniť kultúru vedeckého výskumu smerom k väčšej otvorenosti a inklúzii.

Počiatočný podnet pre danú iniciatívu vyšiel z NASA, ktorá sa rozhodla osláviť Rok otvorenej vedy. NASA je zároveň súčasťou päťročnej misie Transform to Open Science (TOPS) a Open Source Science Initiative (OSSI), v rámci ktorej sa vydá úvodný učebný plán otvorenej vedy, dôjde k zapojeniu historicky nedostatočne zastúpených skupín, pričom sa vytvoria stimuly pre otvorené vedecké postupy.

Počas Roku otvorenej vedy organizuje NASA bezplatné osobné a virtuálne semináre, na ktorých sa záujemcovia naučia základné zručnosti v oblasti otvorenej vedy: ako sa do nej zapojiť, ako napísať plán manažmentu dát alebo otvoreného softvéru a ako zdieľať dáta, softvér a výsledky výskumu.

Hlavná iniciátorka, vedkyňa Chelle Gentemann spolupracujúca s NASA, prízvukuje: „Veľkú časť úspechu NASA možno pripísať kultúre otvorenosti pre verejné blaho. Od 90. rokov 20. storočia je agentúra popredným zástancom úplného a otvoreného prístupu k dátam a algoritmom.

V svojom článku pre Nature aktívne zdôrazňuje, že: „Táto kultúra je teraz potrebná viac ako kedykoľvek predtým.

Bližšie informácie na vládnych webových stránkach:

https://open.science.gov/

https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2023/01/11/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-new-actions-to-advance-open-and-equitable-research/

Zoznam amerických vládnych inštitúcií zapojených do iniciatívy:

Department of Agriculture (Ministerstvo poľnohospodárstva)

Department of Commerce (Ministerstvo obchodu)

Department of Energy (Ministerstvo energetiky)

National Aeronautics and Space Administration, NASA (Národný úrad pre letectvo a vesmír)

National Endowment for the Humanities, NEH (Národná nadácia pre humanitné vedy)

Národné inštitút zdravia (National Institutes of Health, NIH)

National Institute of Standards and Technology, NIST (Národný inštitút pre štandardy a technológie)

National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA (Národný úrad pre oceány a atmosféru)

National Science Foundation, NSF (Národná vedecká nadácia)

U.S. Geological Survey, USGS (Vedecká agentúra pre geologický prieskum USA)

U.S. General Services Administration, GSA (Správa všeobecných služieb USA)