aktuality

Zúčastnite sa medzinárodnej konferencie o občianskej vede vo Viedni (3. – 6. 4. 2024)!

Zúčastnite sa medzinárodnej konferencie o občianskej vede vo Viedni (3. – 6. 4. 2024)!

Konferencia Európskej spoločnosti pre občiansku vedu (European Citizen Science Society, ECSA) sa v roku 2024 bude konať vo Viedni. Organizuje ju rakúska komunita občianskej vedy, Prírodovedné múzeum vo Viedni a Univerzita prírodných zdrojov a vied o živote vo Viedni (BOKU, pôv. Hochschule für Bodenkultur) v termíne 3.-6. apríla 2024.

Témou aktuálneho ročníka je zmena, na ktorú možno nazerať z rôznych perspektív a na rôznych úrovniach. Čoraz rýchlejšie sa mení ľudský život, mení sa príroda, klíma, spoločnosť, vzťahy, jazyk a komunikácia, zdravie, doprava a nespočetné množstvo ďalších faktorov. Mení sa spôsob, akým uskutočňujeme výskum, aj postoj verejnosti k vede a poznaniu.

Konferencia ECSA 2024 vo Viedni je pre členov slovenskej akademickej komunity so záujmom o občiansku vedu jedinečnou príležitosťou zúčastniť sa medzinárodného podujatia, kde sa ocitnú na tepe aktuálneho vývoja participatívneho výskumu a môžu hovoriť so zástupcami úspešných európskych projektov občianskej vedy ochotnými zdieľať svoje skúsenosti, poradiť a rozvíjať spoluprácu. Konferenciu ECSA som navštívila minulý rok (2022), keď ju hostilo Prírodovedné múzeum v Berlíne a môžem potvrdiť, že to bolo inšpiratívne podujatie s veľmi priateľskou a konštruktívnou atmosférou.

Zaraďte aj Vy do svojho programu na budúci rok konferenciu ECSA 2024, inšpirujte sa a prineste koncept zapájania verejnosti do výskumu na svoju domovskú inštitúciu – či už je to univerzita, výskumný ústav, mimovládna organizácia, občianska iniciatíva, múzeum alebo galéria. Ak už teraz používate participatívne metódy, zúčastnite sa aktívne s prezentáciou alebo posterom o svojom projekte a pridajte Slovensko na mapu európskej občianskej vedy. Výzva na predkladanie abstraktov je otvorená do 30. 9. 2023.

Viac informácií nájdete na stránkach:

Web Európskej spoločnosti pre občiansku vedu (ESCA): https://www.ecsa.ngo/

Konferencia ECSA 2024 (3.-6. 4. 2024, Viedeň): https://2024.ecsa.ngo/

Výzva na prihlasovanie abstraktov: https://express.converia.de/frontend/index.php?page_id=30782