aktuality

Repozitár Zenodo oslavuje 10 rokov činnosti

Repozitár Zenodo oslavuje 10 rokov svojej činnosti

Spracované podľa https://blog.zenodo.org/

Repozitár Zenodo bol spustený do prevádzky 8. mája pred 10 rokmi, išlo o spoločnú iniciatívu organizácií CERNOpen AIRE. Od prvého dňa bolo jeho cieľom dať všetkým výskumníkom z celého sveta možnosť verejne zdieľať svoju prácu a zapojiť sa do hnutia otvorenej vedy. V súčasnosti, o 10 rokov neskôr, Zenodo dáva túto možnosť viac ako 300 000 výskumníkom z viac ako 7 500 výskumných organizácií v 153 krajinách. Podľa nedávnej štúdie [1] je konzervatívny odhad spoločensko-ekonomického dosahu repozitára na spoločnosť 95 mil. eur ročne , ale pravdepodobnejšie sa blíži k číslu 1  miliarda eur ročne.

V Zenode prevláda presvedčenie, že výskumné dáta by sa mali uchovávať tam, kde sa im dostane najlepšia starostlivosť, či už je to predmetový, inštitucionálny alebo národný repozitár. Avšak kvôli nedostatočnej ponuke repozitárov ostáva veľké množstvo výskumných dát, ktoré nemajú výskumníci kam uložené a ktorým sme mohol repozitár ponúknuť účinnú pomoc.

Zenodo je dôležitý aktér podieľajúci sa na praxi otvorenej vedy, poskytujúci dôveryhodný dlhodobý priestor na uchovávanie výskumu, a to obzvlášť tým výskumníkom, ktorí to potrebujú a nemajú prostriedky. CERN je lídrom v oblasti uchovávania veľkých objemov dát (Big Data), vytvárania technológií posúvajúcich hranice rozsahu uchovávania, pričom už v súčasnosti bezpečne uchováva 1 exbibajt (1 exabyte) dát z oblasti fyziky vysokých energií.  Tým, že zastrešil Zenodo vo svojom Dátovom centre, využíva svoju expertízu a skúsenosti, aby sa mohol podeliť o to, čo je pre CERN jednoduché ale ťažké pre iných.

Poďakovanie

Zenodo vyjadrilo poďakovanie všetkým svojim financovateľom a darcom, ktorí podporujú rast repozitára a vidia hodnotu jeho činnosti.

Osobitné poďakovanie patrí:

 • Európskej únii
 • Nadácii Alfred P. Sloan Foundation
 • Fondu Arcadia Fund
 • Národný inštitút zdravia USA (U.S. National Institute of Health)
 • Organizáciám CERN a OpenAIRE

Niektoré z úspechov dosiahnutých v priebehu 10 rokov existencie repozitára:

 • 2013: spustenie Zenodo do prevádzky 8. mája – prvý záznam nahral Chris Erdmann (Chandra News).
 • 2014: spustená integrácia s platformou – v súčasnosti je Zenodo hostiteľom viac ako 85 % svetových softvérových DOI.
 • 2016: nová technická platforma umožňuje nahrať viac ako 50 GB komukoľvek.
 • 2017: spustenie funkcie verziovania DOI (DOI versioning), zavedenie funkcie Concept DOI.
 • 2018: spustenie funkcie štatistiky využívania (Usage statistics), využíva sa štandardov komunity Make Data Count.
 • 2019: zavádzanie citovania softvéru (software citations).
 • 2022: Zenodo dosiahlo 300 000 používateľov z viac ako 7 500 výskumných organizácií v 153 krajinách.

Čo bude nasledovať?

Pozri Zenodo platformu novej generácie – InvenioRDM (Zenodo’s next generation platform – InvenioRDM a jej demo verziu.

——–

[1] The Future Circular Collider Innovation Study (funded by the European Union under grant number 951754) studied the socio-economic impact potentials of open data and software for a Future Circular Collider based on an analysis of the LHC. This included an analysis of Zenodo by PhD student Irene Crespo Garrido supervised by Johannes Gutleber (CERN) and María Loureiro García (University de Santiago de Compostela) to be published later in 2023.