aktuality

Hromadný odchod editorov z časopisu vydavateľstva Elsevier

Jeden z najväčších vydavateľov vedeckej literatúry odmietol znížiť poplatok vo výške 3450 dolárov,  za publikovanie v časopise NeuroImage – všetci editori opustili vydavateľstvo a založili nový časopis vo vydavateľstve MIT Press. Editori jedného z popredných časopisov so zameraním na zobrazovanie mozgu a chrbtice hromadne odišli z vydavateľstva Elsevier, potom ako vydavateľ odmietol znížiť poplatky za publikovanie článkov (APC).

Vydavateľstvo Elsevier, ktoré minulý rok publikovalo približne 18 percent celosvetovej produkcie vedeckých článkov, odmietlo žiadosť editorov znížiť publikačný poplatok vo výške 3450 dolárov v jednom zo svojich časopisov. Editori časopisu s otvoreným prístupom NeuroImage požiadali Elsevier o zníženie poplatku za publikovanie APC (article proccesing charge) na úroveň menej ako 2000 dolárov za článok, pričom vydavateľa upovedomili, že ak podmienku nesplní, rezignujú.

Podľa editorov je pomalý pokles počtu podaných a zverejnených článkov v súčasnosti spôsobený poplatkami za publikovanie, ktoré si mnohí autori nemôžu dovoliť zaplatiť. V pondelok, 17. apríla 2023, rezignovali všetci editori časopisu NeuroImage a sprievodného časopisu NeuroImage: Reports – viac ako 40 osôb. Odišli aj šéfredaktori a zodpovední redaktori. Ann Arbor, profesorka psychológie a jedna z ôsmich bývalých vedúcich redaktorov NeuroImage, povedala: „Presvedčiť viac ako 40 vysokopostavených akademikov, aby sa na niečom dohodli, a vôbec udržať to v tajnosti, kým nespravíme oficiálne vyhlásenie, je malý zázrak sám o sebe.“

Redaktori začínajú vydávať vlastný časopis, chcú používať doterajší profil na sieti Twitter a veľmi podobný názov. Svoj nový časopis Imaging Neuroscience zverili do starostlivosti vydavateľstva MIT Press. Vydavateľstvu Elsevier ostáva viac ako 2800 ďalších časopisov, ale hromadný odchod editorov je súčasťou pokračujúceho odporu voči obchodnému modelu jedného z najväčších vydavateľov vedeckých časopisov na svete. 

Poplatky v novom časopise majú byť o polovicu nižšie, akú sú aktuálne APC v časopise NeuroImage. Ambíciou nového Image Neuroscience je nahradiť NeuroImage ako špičkový časopis v odbore. Celkové zameranie, kvalita a celý redakčný tím budú rovnaké ako boli v časopise NeuroImage, v kombinácii s redakčným tímom z NeuroImage: Reports. Hovorca vydavateľstva Elsevier v e-maile vyjadril sklamanie z rezignácií editorov. Ďalej konštatoval, že v súlade s politikou nastavenia poplatkov za publikovanie konkurenčne pod priemerom trhu je aj poplatok pre časopis NeuroImage nižší, ako je poplatok v najbližšom v najbližšom časopise s porovnateľnou citovanosťou v odbore.

„Vedci a financovatelia vedy sa čoraz viac domnievajú, že nie je správne, aby vydavatelia dosahovali také vysoké zisky, najmä vzhľadom na to, že vydavatelia nefinancujú pôvodnú vedu, neplatia za písanie článkov ani za recenzovanie a vyplácajú len minimálne finančne podporujú editorov,“ uviedli editori vo vyhlásení na sieti Twitter. „V dôsledku toho autori a recenzenti čoraz častejšie odmietajú spolupracovať s časopismi, ktoré sa zameriavajú na vysoký zisk.“

Skrátené podľa pôvodného článku v angličtine. Autor: Ryan Quinn, preklad G. Fišová.