aktuality

Konferencia Slovak Open Science Forum

Konferencia Slovak Open Science Forum

Na podujatí Slovak Open Science Forum, ktoré sa uskutočnilo 28.11.2023,  vystúpili európski odborníci venujúci sa problematike otvorenej vedy, ale aj zástupcovia vydavateľstiev.

Príspevky sa zaoberali publikovaním v otvorenom prístupe, transformačnými dohodami, vzdelávaním v oblasti otvorenej vedy,  autorským právom, otvorenou vedou na Slovensku a tým, ako vytvoriť odolný a trvalo udržateľný ekosystém otvorenej vedy. Súčasťou konferencie bola aj moderovaná panelová diskusia o zodpovednom hodnotení výskumu.

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Rokovacím jazykom konferencie bola angličtina.

Prezentácie nájdete v repozitári Zenodo.

Slovak open Science Forum - program
Slovak Open Science Forum - presentation Open Science in Slovakia
Slovak Open Science Forum - Open Licensing