aktuality

DORA – Sanfranciská deklarácia o hodnotení výskumu oslávila v máji desať rokov

Sanfranciská deklarácia o hodnotení výskumu oslávila v máji desať rokov

Šestnásteho mája 2023 oslávila desiate výročia zverejnenia Sanfranciská deklarácia hodnotenia vedeckého výskumu – DORA (videonahrávka podujatia: https://sfdora.org/2023/04/21/community-event-dora-10th-anniversary-africa-americas-europe-plenary/).

V skutočnosti deklarácia vznikla už skôr, na stretnutí Americkej spoločnosti pre bunkovú biológiu (ASCB) v San Francisku v roku 2012, ktoré bolo zorganizované dosť narýchlo. Skupina editorov, vydavateľov a členov učených spoločností na ňom diskutovala o tom, čo by sa dalo robiť s nežiaducim prenikaním metrík ako impakt faktor časopisu do procesov hodnotenia vedy. „Túto zmenu vo výskumnej kultúre a motivačných mechanizmoch nikto neplánoval, ale videli sme, že nás to ťahá do stavu, ktorý bol pre vedu a vedcov čoraz nezdravší,“ povedal predseda DORA, Stephen Curry. Konverzácie, ktoré k stretnutiu viedli, prirodzene začali už dávnejšie (napr. úvodník v PLOS „It is time to find a better way to assess scientific literature“ z roku 2006).

Deklarácia bola uverejnená 16. mája 2013, s hlavným dôrazom na apel, aby sa prestali metriky určené na hodnotenie časopisov využívať na hodnotenie jednotlivých článkov alebo vedcov. Obsahuje tiež odporúčania pre rôznych aktérov (inštitúcie, financovateľov, poskytovateľov dát…).

V počiatočných rokoch existencie šírili ideály DORA presvedčení dobrovoľníci, jej stránku prevádzkovala ASCB, ale inak nemala žiadne financovanie a neprilákala toľko vedcov a inštitúcií, ako si jej tvorcovia na začiatku predstavovali. Nedosiahla kritické množstvo na vytvorenie hybnej sily vedúcej k zmene kultúry hodnotenia výskumu. V roku 2015 iniciovali ďalšie stretnutie, kde sa rozhodli požiadať o financovanie (ktoré získali v roku 2017), aby v rámci DORA mohli vytvoriť pozíciu programového riaditeľa na plný úväzok. DORA zamestnala prvú riaditeľku Annu Hatch a vtedy sa iniciatíva dala do pohybu v rozsiahlejšej miere.

V roku 2017 DORA zložila medzinárodnú radu (Advisory Board). Kým dovtedy sa presadzoval skôr európsky a severoamerický uhol pohľadu, s ďalšími zástupcami vedy z celého sveta prenikla do spoločenstva DORA rôznorodosť a globálny aspekt. V roku 2018 rada sformulovala prvý strategický plán, ktorého cieľom bolo šíriť myšlienky DORA k ďalším signatárom do ďalších krajín a vedných disciplín a rozvíjať zodpovedné hodnotenie vedy (vytvoriť návody a zhromaždiť príklady dobrej praxe v spolupráci s vedeckou komunitou – sú k dispozícii v rozrastajúcej sa knižnici zdrojov DORA).

DORA podpísalo vyše 23 000 jednotlivcov zo 160 krajín a vyše 2 800 organizácií.

Dnes má DORA celý rad financovateľov (UKRI, Howard Hughes Medical Institute, Švajčiarska národná nadácia pre vedu, Luxemburgská grantová agentúra, Wellcome, ASCB, EMBO, F1000 Research, PLOS, e-Life, Hindawi…), novú webstránku s bohatšími informačnými zdrojmi, aktívne pomáha formovať konverzáciu o zodpovednom hodnotení výskumu a odpovedať vedcom a inštitúciám na otázku: „Ak nemáme pri hodnotení využívať impakt faktor, čo máme teda robiť?“. Vyvíja napríklad nástroj TARA (Tools to Advance Research Assessment) a propaguje koncepciu naratívnej formy životopisov (Narrative CVs), ktoré sa začínajú používať v Holandsku, Írsku, Spojenom kráľovstve, Luxembursku, Švajčiarsku a USA.

Odporúčané čítanie

Aktuálny strategický plán DORA na najbližšie tri roky (2023): https://sfdora.org/2023/03/29/towards-the-future-of-responsible-research-assessment-announcing-doras-new-three-year-strategic-plan/

Obrázok: Wikimedia Commons