aktuality

OpenPlato – e-platforma pre otvorenú vedu

OpenPlato – nová online vzdelávacia platforma

Iniciatíva OpenAIRE spustila 1. júna 2022 novú, dôveryhodnú a udržateľnú vzdelávaciu platformu pre otvorenú vedu. Platforma je bezplatná a používa otvorené licencie.

Hlavným nedostatkom mnohých vzdelávacích zdrojov, ktoré vzniknú vďaka projektovému financovaniu, je ich krátka životnosť spojená zvyčajne s ukončením projektu. Často sa vôbec nemyslí na to, čo sa s stane s vzdelávacími zdrojmi po ukončení projektu – rovnako ako v prípade výskumných dát. Tieto zdroje sú často roztrúsené na rôznych malých platformách alebo uložené vo všeobecných repozitároch ako napríklad Zenodo, ktoré ich síce dlhodobo uchovávajú, ale sú nedostatočne vybavené na naplnenie potrieb praktického a efektívneho tréningu či vzdelávania.

Platforma OpenPlato je otvorená, bezplatná (vyžaduje sa iba registrácia) vzdelávacia online platforma, ktorá umožňuje vedecko-výskumnej a podpornej komunite vzdelávať sa v oblasti otvorenej vedy, princípov FAIR a manažmentu výskumných dát.

Financovanie na udržanie dlhodobej prevádzky platformy zabezpečuje iniciatíva OpenAIRE, ktorá samotná funguje už 12 rokov.

Funkcie

Platforma OpenPlato je založená na softvérovom systéme Moodle. Moodle je etablovaný otvorený softvérový  systém na riadenie vzdelávania, podporovaný rozsiahlou komunitou. Platforma OpenPlato poskytuje funkcie systému Moodle ale aj mnohé iné.

Medzi funkcie platformy patrí:

  • Systém riadenia vzdelávania (LMS, learning managment system) – dôveryhodná platforma, prostredníctvom ktorej je možné poskytnúť vzdelávanie synchrónne v reálnom čase) a asynchrónne (bez interakcie v reálnom čase). Elektronické vzdelávanie je umožnené prostredníctvom tvorby aktivít a modulov, ktoré môžu zahŕňať aj obsah vytvorený prostredníctvom externých autorských nástrojov.
  • Katalóg – obsahuje verejné a súkromné zdroje, bude fungovať ako „repozitár“ vzdelávania; zdroje budú obsahovať minimálne metadáta a dodržiavať štandardy, takže ich dlhodobá hodnota sa bude zvyšovať.
  • Formy vzdelávania (Learning Paths) – zdroje z katalógu sa budú dať kombinovať a dopĺňať podľa potreby tak, aby bolo možné vytvoriť cesty/formy vzdelávania, ktoré pomôžu účastníkom dosiahnuť konkrétny cieľ.
  • Virtuálne triedy – súčasťou platformy je Zoom, teraz s 20 licenciami, každá umožňuje hostiť 300 účastníkov, takže umožňuje realizovať virtuálne hodiny a interakciu medzi lektormi/učiteľmi a študentami/účastníkmi.

Webové stránky podľa krajiny

Platforma poskytuje možnosť jazykovej podpory v rôznych jazykoch, začína s 15 európskymi jazykmi členov OpenAIRE.

Platforma OpenPlato je určená širokej komunite používateľov, prevádzkovatelia sa preto snažia preskúmať a prijať návrhy na zlepšenie platformy. Jedným z nich je aj návrh na poskytovanie webových stránok zameraných na konkrétnu krajinu, na ktorých nájdete vzdelávacie zdroje vytvorené v danej krajine, ale nie nevyhnutne v lokálnom jazyku. Tieto stránky majú osobitný význam, pretože môžu ponúkať vzdelávanie, ktoré sa priamo súvisí s danou krajinou, napríklad  s právnymi požiadavkami, a ktoré by sa inak dalo len ťažko nájsť. Stránky zamerané na krajinu budú tiež poskytovať fórum, kde používatelia z danej krajiny budú môcť komunikovať, vytvárať siete a komunity.

Viac o platforme OpenPlato tu:

https://openplato.eu/?lang=en

https://www.openaire.eu/openplato-community-elearning-for-open-science

m