aktuality

Nový praktický nástroj pre otvorené časopisy

Nový online nástroj pre časopisy s otvoreným prístupom

Open Access Journals Toolkit – online zdroj pre vydavateľov časopisov s otvoreným prístupom, ktorý im pomôže orientovať sa v rýchlo sa meniacom svete otvoreného publikovania.

Súbor nástrojov zahŕňa témy týkajúce sa celého životného cyklu vývoja časopisu a jeho každodennej prevádzky, ako je tvorba časopisu, náklady, personálne zabezpečenie, tvorba politiky až po indexovanie a kľúčové technické aspekty.

Nový nástroj pre časopisy s otvoreným prístupom Open Access Journals Toolkit je dostupný od 27. júna 2023 a vytvorili ho Register časopisov s otvoreným prístupom (Directory of Open Access Journals, DOAJ ) a Združenie akademických vydavateľov s otvoreným prístupom (The Open Access Scholarly Publishing Association, OASPA). Nástroj predstavuje významný medzník v úsilí OASPA a DOAJ podporovať transparentnosť, prístupnosť a inklúziu vo vedeckom publikovaní. Je odpoveďou na potrebu online zdroja, ktorý bude pomáhať novým aj zavedeným OA časopisom pri orientácii v rýchlo sa meniacom svete otvoreného publikovania.

Nástroj je určený každému, kto sa podieľa na vydávaní časopisov, chce pomáhať hlavne časopisom s nedostatkom zdrojov – umožňuje robiť kvalifikované a informované rozhodnutia.

Očakáva sa, že prispeje k rozvoju štandardov vedeckého publikovania a odporúčaných postupov.

Medzi hlavné funkcie súboru nástrojov patrí:

  • Užívateľsky prívetivá a prístupná webová stránka s jednoduchou navigáciou a funkciou vyhľadávania, ktorá umožňuje všetkým používateľom nájsť relevantné informácie a zdroje jednoducho bez ohľadu na to, aký majú k internetu prístup.
  • Výber kolekcie zdrojov pokrývajúcich rôzne aspekty otvoreného publikovania, ako sú redakčné politiky, licencie, metadáta a indexovanie.
  • Praktické usmernenia a šablóny, ktoré pomôžu vydavateľom založiť a udržiavať vysokokvalitné časopisy s otvoreným prístupom.
  • Verzia na stiahnutie na podporu tých, ktorých pripojenie nemusí umožniť konzistentné prezeranie webovej verzie.
  • Bude k dispozícii vo viacerých jazykoch.

Online nastroj je rozdelený na jednotlivé časti, podstránky, podľa tém. Každá podstránka obsahuje aj informácie o autoroch a dátum poslednej aktualizácie. Nástroj sa bude podľa potreby aktualizovať. Na každej podstránke je aj link na stiahnuteľnú verziu v pdf formáte aj s licenciou. Používatelia majú k dispozícii aj celý nástroj v stiahnuteľnej verzii vo formáte pdf, uloženej v repozitári Zenodo.

 

Skrátené podľa pôvodnej správy v angličtine informácií na webovej stránke nástroja.