Biely dom podporuje otvorený prístup k výsledkom výskumu

Dňa 25. augusta Úrad Bieleho domu pre vedecko-technologickú politiku (The U.S. Office of Science and Technology Policy (OSTP)) aktualizoval politiku a nariadenie o prístupe k výsledkom vedeckého výskumu financovaného z verejných zdrojov, a to tak, aby bol tento výskum dostupný verejnosti okamžite a bezplatne – od roku 2026.
Toto nariadenie ukončí súčasnú možnosť uplatniť 12-mesačné embargo, ktoré umožňuje vydavateľom vedeckej literatúry umiestniť výskum financovaný z verejných zdrojov za hradbu predplatného (paywall).

Read more