Zúčastnite sa medzinárodnej konferencie o občianskej vede vo Viedni (3. – 6. 4. 2024)!

Témou medzinárodnej Konferencie ECSA 2024 vo Viedni je zmena – ľudského života, prírody, postoja verejnosti k vede a poznaniu… podujatie ponúka príležitosť hovoriť so zástupcami úspešných európskych projektov občianskej vedy ochotnými zdieľať svoje skúsenosti, poradiť a rozvíjať spoluprácu.

Read more