aktuality

Vyjednávanie medzi univerzitami a vydavateľstvom Elsevier vo Veľkej Británii

Vyjednávanie medzi univerzitami a vydavateľstvom Elsevier vo Veľkej Británii

Podľa tlačovej správy univerzity UCL (University College London) z 24. novembra 2021 skončí 31. decembra 2021 platnosť dohody medzi vydavateľstvom Elsevier a britskými univerzitami. V súčasnosti prebieha medzi týmito stranami vyjednávanie o novej dohode.

Cieľom vyjednávania je dosiahnuť takú dohodu (Read and Publish Deal), ktorá umožní zmeniť výdavky na predplatné na podporu publikovania v režime otvoreného prístupu a zabezpečenie prístupu k platenému obsahu (paywalled content) a za menej peňazí dosiahnuť:

  • 100% neobmedzené publikovanie
  • zabezpečenie prístupu na čítanie na aktuálnej úrovni
  • zabezpečenie trvalého prístupu k elektronickému obsahu (PCA, post-cancellation access rights)
  • prístup a publikovanie nad rámec zoznamu titulov vydavateľstva Elsevier podľa aktuálnej dohody
  • zautomatizovať a zaručiť dodržiavanie aktuálnych a budúcich politík financovateľov – použitie licencie Creative Commons (CC-BY), uloženie v archíve PubMed Central
  • výrazné zníženie nákladov pre všetky inštitúcie

Aktuálne prebieha analýza 7. návrhu, ktoré predložilo vydavateľstvo, a ďalej budú nasledovať ďalšie rokovania.