aktuality

Prieskum využívania kníh s otvoreným prístupom a bez otvoreného prístupu

Prieskum využívania kníh s otvoreným prístupom a bez otvoreného prístupu

Časopis Insights zverejnil v decembri 2021 článok o porovnávacej štúdii Camerona Nelsona a kol. zameranej na výhody otvoreného prístupu k vedeckým knihám. Článok prešiel recenzným konaním a je zverejnený pod licenciou CC BY 4.0.

Zo samotného článku vyberáme:

Štúdia porovnávala knihy vydavateľstva Springer Nature s cieľom objasniť rozdiely v spôsoboch používania otvorených kníh a zatvorených kníh (knihy, ku ktorým čitateľ nemá otvorený prístup). Zahrnutých bolo 281 kníh s otvoreným prístupom a vzorka 3 653 kníh bez otvoreného prístupu. Knihy boli rozdelené podľa typu, disciplíny a roku vydania, aby bolo možné urobiť porovnanie v rámci každej skupiny a maximalizovať štatistickú silu vzorky. Výsledky ukázali vyššiu geografickú diverzitu používania, vyšší počet stiahnutí a viac citácií kníh s otvoreným prístupom vo všetkých skupinách, ako aj vyšší prístup a použite v rozvojových krajinách a krajinách z nízkym HDP.

Citačné údaje článku: Neylon, Cameron, Alkim Ozaygen, Lucy Montgomery, Chun-Kai (Karl) Huang, Ros Pyne, Mithu Lucraft, and Christina Emery. 2021. “More Readers in More Places: The Benefits of Open Access for Scholarly Books”. Insights 34 (1): 27. DOI: http://doi.org/10.1629/uksg.558