webináre

13.04.2022 Čo nové v občianskej vede na Slovensku?

Na Slovensku potrebujeme vedome šíriť potrebu a dôležitosť občianskej vedy v prospech vedeckého výskumu a spoločnosti, a preto sme v spolupráci s univerzitou University College London pripravili úvodný kurz k občianskej vede. Kurz je bezplatný a v slovenskom jazyku. Do kurzu sme zapojili aj 12 vybraných reprezentantov projektov občianskej vedy na Slovensku, ktorí sa s nami podelili o svoje skúsenosti v krátkych videách. Súčasne nás veľmi teší, že sme nadviazali spoluprácu aj s ďalšími novými projektami zo Slovenska, ale aj z Čiech. 

Účastníci:

Mária Habrmanová (CVTI SR) – Začnime si s občianskou vedou

Zuzana Stožická (CVTI SR) – Hľadajú sa prvosienky jarné

Zuzana Okániková (OZ Pronatur) a Matyáš Adam (Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne) – Citizen Science in the Carpathians: building capacities of protected areas managers

Monika Supeková (SVP) – Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno

Link na webinár.

Link na prezentácie.