Podujatia

3. workshop (nielen) pre Open Access časopisy

Dátum: 6.4.2022

Záznam z podujatia.

Prezentácie sú dostupné na Zenodo.

 

Program:

Jitka Dobbersteinová – Publikovanie dát z hľadiska vydavateľa

Matej Harvát  – Potenciál diamantových a bronzových OA časopisov

Paulina Milewska  – How to get indexed in the Scopus database? A brief introduction for journal editors

Yvonne Campfens/Zuzana Stožická – OA Switchboard Initiative

 

Niečo viac o prezentujúcich:

Yvonne Campfens je konzultantka s viac ako 25-ročnou praxou v oblasti vydavateľských služieb. Vyštudovala aplikovanú ekonometriu na Amsterdamskej univerzite (1993). Na začiatku svojej kariéry zastávala pozíciu vo vydavateľstve Elsevier Science, potom rôzne pozície v spoločnosti Swets Subscription Service, vrátane vzťahov s vydavateľmi a ako obchodný partner ALPSP pri správe ALJC (ALPSP Learned Journals Collection). V rokoch 2007-2012 viedla proces začleňovania partnerských vydavateľstiev učených spoločností do Springer Nature a bola spoluzakladateľkou Kódexu postupov na prechod vydavateľských spoločností (TRANSFER Code of Practice). Potom pôsobila 3 roky ako výkonná riaditeľka vzdelávacej/odbornej divízie v holandskom jazyku v spoločnosti Springer Media. V roku 2015 sa vrátila do medzinárodnej výskumnej skupiny novozlúčenej spoločnosti (Springer Nature), kde pracovala postupne vo všetkých divíziách Springer Nature Research. V roku 2018 si založila svoju poradenskú firmu a v rokoch 2019- 2020 pôsobila na poste projektovej manažérky pre OA Switchboard. V súčasnosti je výkonnou riaditeľkou Stichting OA Switchboard, nezávislej nadácie, ktorá od 1. januára 2020 prevádzkuje OA Switchboard – operačné riešenie.

Matej Harvát vyštudoval históriu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a doktorát získal na Historickom ústave SAV v Bratislave. Podieľal sa na riešení výskumných grantov VEGA a APVV na HÚ SAV. Od roku 2021 pracuje v Kontaktnej kancelárii pre otvorenú vedu pri CVTI SR, kde sa venuje vzdelávaniu a administrácii v oblasti otvoreného prístupu.

Jitka Dobbersteinova

Jitka Dobbersteinová pracuje v CVTI SR. V oblasti akademických knižníc a informačnej vedy pôsobí od roku 2000. Pracovala ako manažérka knižnice v British Council Slovakia a ako školiteľka na voľnej nohe v oblasti akademického publikovania. V posledných rokoch sa sústreďuje na otvorený prístup a v CVTI SR sa venuje rozvoji otvorenej vedy na Slovensku.

Paulina Milewska – pôsobí v odvetví akademických knižníc v Poľsku 14 rokov. Od roku 2019 pracuje pre Elsevier ako školiteľ. V roku 2021 sa stala v Elsevieri Core Content Customer Consultant a je zodpovedná za databázy ScienceDirect a Scopus.