webináre

20.04.2022 Aké kroky vedú k úspešnej prezentácii výsledkov vlastnej práce

Aké kroky vedú k úspešnej prezentácii výsledkov vlastnej práce

Prezentácia práce výskumníka začína publikovaním vlastných poznatkov a je podmienená dôkladnou informovanosťou a prehľadom v problematike zviditeľňovania v on-line prostredí. Bližšie sa pozrieme na tieto témy:

  • Ako a kde zverejniť svoju prácu – výber vhodného časopisu
  • Digitálne prostredie a jedinečné „digitálne meno“ autorov
  • Open Access – stratégia publikovania
  • Zviditeľnenie v online prostredí – prezentácia, komunikácia, zdieľanie.

Link na záznam.

Link na prezentáciu.

Zdroj obrázka: Forbes (2021)