Otvorená veda v Európe

European Open Science Cloud (EOSC)

Európsky cloud pre otvorenú vedu vznikol ako iniciatíva Európskej komisie. Začal sa formovať v roku 2015 ako „vízia o veľkej infraštruktúre na podporu a rozvoj otvorenej vedy a inovácií v Európe a mimo nej“ (EGI 2020). EOSC by sa mal stať realitou v roku 2020 a bude Európskym virtuálnym prostredím pre všetkých výskumníkov na ukladanie, správu, analýzu a opätovné využívanie dát na výskum, inováciu a vzdelávacie účely.

Európska komisia si predstavuje EOSC ako platformu, ktorá má podporovať otvorenú vedu a otvorené inovácie, teda sieť organizácii a infraštruktúr z rôznych krajín a komunít, ktoré podporujú otvorené vytváranie a rozširovanie znalostí a vedeckých dát (Report on the governance and financial schemes for the European Open Science Cloud 2017). Cieľom vytvorenia EOSC je odstránenie technických, politických a ľudských prekážok, čo má viesť k vytváraniu znalostí a ekonomickej prosperite v Európe. Európska komisia zároveň poskytuje finančnú podporu na implementáciu European Open Science Cloud prostredníctvom projektov v rámci rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie (Horizont 2020).