webináre

9.02.2022 Otvorený prístup v spoločenských a humanitných vedách (nielen) na Slovensku: Možnosti, výzvy, nástroje

Princípy otvorenej vedy podnecuje dnes najmä rast internetovej komunikácie a digitalizácie. V súčasnosti sa uplatňujú nielen v rámci prírodovedných, medicínskych či technických odborov. Čoraz výraznejšie sa etablujú aj v spoločenskovedných disciplínach, vedách o človeku a v humanistike. Vo webinári sa oboznámite s možnosťami, ktoré otvorený prístup ponúka spoločenskovedným a humanitným odborom, na výzvy a obmedzenia, s ktorými je potrebné počítať v budúcnosti, ako aj na nástroje a platformy, pomocou ktorých je možné docieliť otvorenosť vo vedeckom výskume.

Link na záznam.

Link na prezentáciu.