Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe – Modul základy Open Access

Kurz „Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe – Základy Open Access“ sa najbližšie uskutoční v prvom polroku 2022 na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Kurz je bezplatný a prebieha v slovenskom jazyku. V prvý deň je účastníkom kurzu priblížená problematika procesu vedeckej komunikácie a história spolu s vývojom otvoreného prístupu. V druhý deň sa zameriame na práva a otvorené licencie, ďalej presadzovanie otvoreného prístupu a vzdelávanie. V tretí deň sa pozrieme na dopady otvoreného prístupu na výskum a na záver dňa si celú problematiku otvoreného prístupu zopakujeme. Kurz vychádza z curricula organizácie UNESCO pre knihovníkov a vedeckých pracovníkov. Účastníci po úspešnom absolvovaní získajú certifikát Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V prípade záujmu kontaktujte eva.holla@cvtisr.sk.

 

 

Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe – Základy Open Access

 o

prvom