Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe – Modul základy Open Access

Vzdelávací program Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe – Modul Základy Open Access, sa uskutoční v druhej polovici roka 2022.

Vzdelávanie sa realizuje iba dištančnou formou, celkový rozsah modulu je 21 hodín. Výučba prebieha v slovenskom jazyku. Organizátorom vzdelávania je Odbor podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR v Bratislave, ktorého odborní pracovníci lektorsky zabezpečujú výučbu jednotlivých odborných tém. Účasť na vzdelávaní je bezplatná. 

Vzdelávanie je určené pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti súvisiace s otvoreným prístupom, otvorenou vedou, ktorí pracujú v knižniciach, vedeckých a výskumných inštitúciách, vysokých školách alebo vydavateľstvách. Účastníkom modulu Základy Open Access je ozrejmená problematika procesu vedeckej komunikácie a história spolu s vývojom otvoreného prístupu. Zameriame sa na práva a otvorené licencie, ďalej presadzovanie otvoreného prístupu, priblížime si dopady otvoreného prístupu na výskum. Na doplňujúcich praktických cvičeniach si jednotlivú odbornú problematiku vysvetlíme. Každý účastník po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky k modulu získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

V prípade záujmu kontaktujte otvorenaveda@cvtisr.sk.

 

druhej