Podujatia

Workshop (nielen) pre OA časopisy (2018)

Prezentácie nájdete na Zenodo. Dostupný je aj záznam z podujatia: časť 1, časť 2 a časť 3.

Jeff Clovis –  Ako zaregistrovať časopis do citačných databáz

Silvia Horáková – OpenAIRE

Ľubica Jedličková – Otvorený prístup v akademickom prostredí a  príspevok z praxe

Michaela Mikušková – DOI – teoreticky i prakticky